Ändra administratörens lösenord

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du ändrar administratörslösenordet. Ställ in administratörslösenordet med 6 till 12 alfanumeriska tecken. Var noga att inte glömma att ange lösenordet.

  1. Trykk på [Device Settings] på berøringspanelet.

  2. Trykk på eller flere ganger og trykk [Admin Setup (Admin.oppsett)].

  3. Skriv inn administratornavnet og -passordet og trykk [OK (OK)]

    Det fabriksinställda administratörsnamnet och lösenord är “admin” respektive “999999”.

  4. Trykk på [Manage Unit (Behandling)].

  5. Trykk på eller flere ganger og trykk [Admin Password (administratorpassordet)].

  6. Skriv inn et nytt passord og trykk på [OK].

  7. Skriv inn passordet på nytt.

  8. Trykk på [OK].