Løse problemer med maskinen

Dette kapittelet beskriver hvordan du løser problemer med maskinen.

Du kan få hjelp til å løse et problem når en feilmelding vises på operatørpanelet.

Hvis en feilmelding vises på kontrollpanelet.

Hvis papirstopp oppstår

Dersom STATUS-knappen i brukerpanelet lyser eller blinker

Du kan finne en løsning på et problem ved hjelp av en datamaskin.

Problemer med en nettleser

Problemer med konfigurasjonsverktøyet

Skriverproblemer på en Windows PC

Du kan finne årsaken til et problem med utskriftsresultatene og få hjelp til å løse det.

Om problemer med utskriftsresultater