Forbedre sikkerhet

Denne delen beskriver hvordan du bruker maskinen på en sikker måte.

Kryptere et dokument for å beskytte mot ulovlig tilgang

Bruk av den private utskriftsfunksjonen. Hvis du tildeler et passord til et dokument på forhånd, kan dokumentet bare skrives ut når det samme passordet er lagt inn fra kontrollpanelet. Dessuten er dokumentet kryptert før det sendes fra en datamaskin, noe som beskytter det mot ulovlig tilgang.

Kryptering av utskriftsdataene og angivelse av et passord før utskrift (Privat utskrift)

Bruk funksjonen for tilgangskontroll. Du kan begrense hvem som kan bruke maskinen, og de tilgjengelige funksjonene

Brukerautentisering (Tilgangkontroll)