Kryptering av utskriftsdataene og angivelse av et passord før utskrift (Privat utskrift)

Med funksjonen privat utskrift kan du kryptere og passordbeskytte private dokumenter eller konfidensielle dokumenter og lagre dem på maskinen for å forhindre at ander personer ser dem, og autentisere på betjeningspanelet før du skriver dem ut.

Siden utskriftsjobbene blir kryptert før de sendes kan du beskytte konfidensiell informasjon mot tilgang fra uvedkommende.

Notat

 • Hvis du ikke kan lagre plassert data på grunn av utilstrekkelig ledig minne i det interne minnet på maskinen, vil en melding vises for å informere deg om at filsystemet er fullt og utskriftsjobben ikke er utført.

 • Du kan ikke bruke denne funksjonen med funksjonene for plakatutskrift og hefteutskrift sammen med Windows PCL skriverdriver hvis du deler denne maskinen via utskriftsserveren.

 • Når du bruker denne funksjonen, fjern avkrysningen i [Job Spool (Jobbkø)]-boksen.

  Lagre utskriftsdata på denne maskinen før utskrift

For Windows PCL-skriverdriver

 1. Åpne en fil.

 2. Velg [Print] på [File]-menyen.

 3. Klikk på [Avansert oppsett].

 4. Velg kategorien [Jobbalternativer].

 5. Velg [Private Print (Privat utskrift)].

 6. Skriv inn et [Password (Passord)].

 7. Klikk [OK].

 8. Angi andre innstillinger om nødvendig, og klikk deretter på [OK (OK)].

 9. Klikk på [Print (Skriv ut)] på skjermbildet [Print (Skriv ut)].

  Den krypterte og passordbeskyttede utskriftsjobben sendes kun til denne maskinen og skrives ikke ut enda.

For Windows PS-skriverdriver

 1. Åpne en fil.

 2. Velg [Print (Skriv ut)] fra [File (Fil)]-menyen.

 3. Klikk på [Advanced (Avansert)].

 4. Velg [Job Options (Jobbvalg)]-fanen.

 5. Velg [Private Print (privat utskrift)] fra [Job Type (Jobbtype)].

 6. Skriv inn et [Password (Passord)].

 7. Klikk på [OK (OK)].

 8. Angi andre innstillinger om nødvendig, og klikk deretter på [OK (OK)].

 9. Klikk på [Print (Skriv ut)] på skjermbildet [Print (Skriv ut)].

  Den kryptert og passordbeskyttet utskriftsjobb sendes bare til denne maskinen, og det blir ikke skrevet ennå.

For Mac OS X

 1. Åpne en fil.

 2. Velg [Print (Skriv ut)] fra [File (Fil)]-menyen.

 3. Velg [Secure Print (Sikker utskrift)] fra panelmenyen.

 4. Velg [Private Print (privat utskrift)] fra [Job Type (Jobbtype)].

 5. Skriv inn et passordet i [Job Password (Jobbpassord)].

 6. Endre andre innstillinger om nødvendig, og klikk på [Print (Skriv ut)].

  Den kryptert og passordbeskyttet utskriftsjobb sendes bare til denne maskinen, og det blir ikke skrevet ennå.

  Minne

  • Utskriftsjobben som er lagret i minnet slettes automatisk hvis utskriften er fullført eller ikke skrives ut innen en bestemt tid. Hvis en feil oppstår ved sending av data eller jobben endres etter å ha blitt sendt, slettes jobben automatisk.

  • Dersom innstillingsdetaljer ikke vises i dialogen for utskrift, klikker du på [Show Details (Vis detaljer)] nederst i dialogen.

Skriver ut en kryptert og passordbeskyttet utskriftsjobb lagret i det interne minnet på denne maskinen.

 1. Trykk på [Print (skriv ut)] eller (PRINT)-knappen.

 2. Trykk på [Private Print (privat utskrift)].

 3. Når bruker liste is vist, velges brukernavnet på din datamaskin.

 4. Skriv inn passordet som du opprettet på datamaskinen, og trykk deretter på [OK (OK)].

 5. Når du har en liste over private utskriftsjobber, trykk på [Print (Skriv ut)] ved de private jobbene du vil skrive ut. For å skrive ut alle utskriftsjobbene som vises, trykk på [Print All (Skriv ut alle)].

  Trykk på [Delete (Slett)] for å slette de angitte, private jobbene.

  Trykk på [Delete All (Slett alle)] for å slette alle private jobber i listen.