Brukerautentisering (Tilgangkontroll)

Tilgangskontroll viser til funksjonen der en godkjent bruker kan benytte noen av funksjonene.

Før maskinen kan brukes, må brukere godkjennes. Nødvendig informasjon for brukerautentisitet er ett av følgende: brukernavn og passord, PIN-kode (personlig identifikasjonsnummer), og IC-kort.

Administratoren til maskinen må registrere brukerinformasjon, sette godkjenningsmetode og aktivere tilgangskontroll slik at funksjonen for tilgangskontroll kan brukes.

Se i "Forberedelse (for administrator)" for hvordan du forbereder tilgangskontrollfunksjonen.

Når funksjonen for tilgangskontroll er aktivert, viser betjeningspanelet på maskinen følgende skjermbilde.

Minne

Det er nødvendig å koble til en IC-kortleser for å bruke IC-kortgodkjenning.

Meldingen, "Autent. med IC-kort er også tilgjengelig." vises ikke dersom det ikke er tilkoblet noe IC-kort.

Notat

Hvis du ikke kan utføre noen funksjon etter at du er godkjent, spør administratoren om du er autorisert for å utføre disse funksjonene.