Spare toner

Det er mulig å skrive ut med mindre toner.

Mengden toner kan spares i tre nivåer.

 • [Skriverinnstilling]: Samsvarer med skriverinnstillingen.

 • [Av]: Skriver ut med normal metning uten tonersparing.

 • [Sparenivå lavt]: Skriver ut med noe lavere metning.

 • [Sparenivå middels]: Skriver ut med lav metning

 • [Sparenivå høyt]: Skriver ut med svært lav metning

Notat

Hvis denne funksjonen brukes, kan kun [Normal (600x600)] or [Hurtig (600x600)] angis som utskriftskvalitet.

Minne

Tettheten på bildet som skrives ut med denne funksjonen kan variere avhengig av det utskrevne dokumentet.

 1. Åpne filen for å skrive ut.

 2. Velg [Print] på [File]-menyen.

 3. Klikk på [Avansert oppsett].

 4. Velg kategorien [Oppsett].

 5. Velg mengde toner som skal spares i [Tonersparing].

 6. Endre om nødvendig de andre innstillingene og klikk [OK].

 7. Klikk [Skriv ut] på [Skriv ut] skjermbildet.

 1. Åpne filen for å skrive ut.

 2. Velg [Skriv ut] i [Fil]-menyen.

 3. Klikk på [Alternativer].

 4. Velg [Farge]-fanen.

 5. Velg mengden toner som skal spares i [Tonersparing].

 6. Konfigurer andre innstillinger om nødvendig, og klikk på [OK].

 7. Klikk [Skriv ut] på [Skriv ut]-skjermen.

 1. Åpne filen for å skrive ut.

 2. Velg [Print] på [File]-menyen.

 3. Velg [Skriveralternativer] fra panelmenyen.

 4. Velg mengden toner å spare i [Toner Saving (Tonersparing)] i fanen [Quality2 (Kvalitet2)].

 5. Endre om nødvendig de andre innstillingene og klikk [Skriv ut].

Minne

Dersom innstillingsdetaljer ikke vises i dialogen for utskrift, klikker du på [Show Details (Vis detaljer)] nederst i dialogen.