Problemer med skanning

Dette avsnittet beskriver problemer som kan oppstå med skannefunksjonen.

Minne

Hvis du ikke klarer å løse problemet på en av disse måtene, bør du kontakte forhandleren.