Problemer med utskrift

Dette avsnittet beskriver mulige problemer ved utskrift fra en datamaskin.

Minne

  • Hvis du ikke klarer å løse problemet på en av disse måtene, bør du kontakte forhandleren.

  • Hvis et program forårsaker problemer, kontakter du produsenten av programmet.