Andre problemer (Kopiering)

Symptom

Sjekkpunkt

Løsning

Referanse

Det tar lang tid før kopieringen starter.

Vises [Warming Up] eller [Preparing] på skjermen på operatørpanelet?

Maskinen klargjøres.

Vent til kopieringen stareter.

-

En kopijobb blir avbrutt.

Har det oppstått feil?

En kopijobb avbrytes når en spesifikk feil oppstår under kopieringen.

Løs problemet og start kopieringen på nytt.

Liste over feilmeldinger

Er det papir i flerbruksskuffen?

Når maskinen bruker papir fra flerbruksskuffen, bør du kontrollere om det er lagt inn nok papir i denne skuffen før du starter kopieringen.

Trykk på [Enhetsinnstillinger], velg [Papiroppsett] > [Velg skuff] > [Kopi] > [MP-skuff] og kontroller at [PÅ] eller [PÅ (Tidligere)] er valgt.

-