Kan ikke skrive ut

  • Felles for Windows og Mac OS X

Årsak

Løsning

Referanse

Maskinen er i Sleep mode (søvnmodus) eller Deep Sleep mode (dvalemodus)

Trykk på (POWER SAVE)-knappen for å komme tilbake til Standby mode (ventemodus).

Aktivere strømsparemodus (Power Save mode)

Maskinen er slått av.

Slå maskinen på.

Slå maskinen på

Nettverks- eller USB-kabelen er koblet fra.

Kontroller at kabelen er satt ordentlig inn i maskinen og datamaskinen.

Koble denne maskinen til et nettverk

Det kan være et problem med kabelen.

Erstatt den med en ny kabel.

-

Maskinen har ikke nettforbindelse.

Trykk på (PRINT)-knappen, og velg deretter [Online/Offline].

-

En feilmelding vises på skjermen på kontrollpanelet.

Kontroller feilmeldingene som vises på skjermen, eller trykk [?] på berøringspanelet.

Liste over feilmeldinger

Grensesnitt-innstillingen er deaktivert.

Det kan være en uoverensstemmelse mellom innstillingene på maskinen og nettverksmiljøet. Kontroller innstillingene for grensesnittet du bruker, på operatørpanelet.

Koble denne maskinen til et nettverk

Det er et problem med utskriftsfunksjonen.

Kontroller om menykartet kan skrives ut.

Sjekking av maskinens informasjon

LED-lampen for strømbryteren blinker raskt, med intervaller på omtrent 0,3 sekunder.

Det kan være en funksjonsfeil i maskinen Trekk ut strømledningen umiddelbart, og kontakt forhandleren.

-

  • For Windows

Årsak

Løsning

Referanse

Maskinen er ikke satt som standardskriver.

Sett maskinen som standardskriver.

Høyreklikk på OKI MC873-ikonet i [Enheter og skrivere]-mappen, og velg deretter [Angi som standardskriver] (hvis flere driverne er installert, velger du [OKI MC873 (*)]).

* Velg ønsket drivertype

-

Utgangsporten til skriverdriveren er ikke korrekt.

Velg utgangsporten for å koble til nettverkskabelen eller USB-kabelen.

-

Maskinen behandler data fra et annet grensesnitt.

Vent til utskriften er fullført.

-

[Received invalid data] vises på skjermen og maskinen vil ikke skrive ut.

Trykk på [Device Settings], velg [Admin Setup] > [Print Setup] > [Print menu] > [Printer Adjust] > [Timeout Injob], og velg deretter et lengre intervall. Standardinnstillingen er 40 sekunder.

-