Trådløse problemer med LAN-forbindelse

 • Felles for Windows og Mac OS X

Årsak

Løsning

Referanse

Innstillingen for nettverkstilkobling er feil.

 • [Wireless(Infrastructure) (Trådløs (Infrastruktur))] og [Wireless(AP Mode) (Trådløs (AP-modus))] kan ikke aktiveres samtidig.

 • For å koble til med [Wireless(Infrastructure) (Trådløs (Infrastruktur))], sett [Wireless(AP Mode) (Trådløs (AP-modus))] til [Disable (Deaktiver)], og så settes [Wireless(Infrastructure) (Trådløs (Infrastruktur))] til [Enable (Aktiver)].

 • For å koble til med [Wireless(AP Mode) (Trådløs (AP-modus))], sett [Wireless(Infrastructure) (Trådløs (Infrastruktur))] til [Disable (Deaktiver)], og så settes [Wireless(AP Mode) (Trådløs (AP-modus))] til [Enable (Aktiver)].

Koble denne maskinen til et nettverk

[Wireless(Infrastructure) (Trådløs (Infrastruktur))] Ikke tilkoblet et trådløst tilgangspunkt. (Hvis det er installert en enhet for trådløst LAN)

 • Kontroller at trådløst tilgangspunkt er slått på.

 • Kontroller innstillingene for det trådløse tilgangspunktet, og prøv de manuelle innstillingene eller de automatiske innstillingene.

 • Restart den trådløs nettverksfunksjonen.

 • Trykk [Device Settings], velg [Admin Setup] > [Network Menu] > [Network Setup] > [Wireless Setting], og velg deretter [Wireless reconnection].

 • Installer maskinen på et sted med god plass og i nærheten av et tilgangspunkt for trådløs internett. (Vi anbefaler at avstanden mellom maskinen og tilgangspunktet er 30 m eller mindre.)

  Dersom det er metall-, aluminium- eller betongvegger mellom maskinen og tilgangspunktet, kan det være vanskeligere å opprette en forbindelse.

  Ikke plasser elektriske apparater som utstråler svake radiobølger (som mikroovner eller digitale, trådløse telefoner) i nærheten av maskinen.

Koble denne maskinen til et nettverk

[Wireless(AP Mode) (Trådløs (AP-modus))] Ingen trådløse enheter (datamaskiner, lesebrett, smarttelefoner) er tilkoblet.

 • Kontroller at [Wireless(AP Mode) (Trådløs (AP-modus))] på maskinen er satt til [Enable (Aktiv)].

 • Bekreft SSID/passordet til maskinen og forsøk manuelt oppsett.

 • Utfør en innstilling på et sted nær maskinen med god synbarhet.

 • Opp til fire enheter kan være koblet til maskinen via det trådløse LAN (AP-modus). Den femte enheten vil bli avvist. Koble fra minst en enhet, og forsøk igjen.

Koble denne maskinen til et nettverk

 • For Windows

Årsak

Løsning

Referanse

IP-adressen er feil.

 • Sjekk at samme IP-adresse er valgt for maskinen og portinnstillingene for maskinen på datamaskinen.

 • Kontroller at IP-adressen ikke brukes av en annen enhet.

 • Kontroller at det er angitt riktig IP-adresse, subnettmaske og portadresse.

 • Dersom du bruker OKI LPR-verktøyet, kontrollerer du IP-adresseinformasjonen i OKI LPR-verktøyet.

Enkelt oppsett

OKI LPR Utility (LPR-verktøy)

Alle sidene blir ikke skrevet ut.

Dersom du bruker WSD-porten, skift til standard TCP/IP-port.

-