Faks

Faks Faks Skanne begge sider av et dokument (Duplex Scan) Forhåndsvisning Bytting av utgangsskuffer Angi hva som skal gjøres hvis et utskriftsbilde er større enn papirstørrelsen Blokker søppelfaks Videresende innkommende fakser til en e-postadresse eller en delt mappe (Auto Delivery)