Forhåndsvisning av en mottatt faks

Før du skriver ut mottatte fakser, kan du sjekke forhåndsvisningen på berøringsskjermen.

Kun fakser mottatt etter at "Sikkert mottak" er valgt kan forhåndsvises.

Sørg for at indikatoren for [DATA IN MEMORY (DATA I MINNE)] lyser.

Angi sikkert mottak

Du kan skrive ut mottatte fakser etter forhåndsvisningen.

 1. Trykk [Device Settings (Enhetsinnstillinger)] på berøringspanelet.

 2. Trykk på eller flere ganger og trykk [Store Document Settings (Lagre dokumentinnstillinger)].

 3. Trykk [Received Documents (mottatte dokumenter)].

 4. Hvis skjermen for inntasting av passord dukker opp, skriv inn den 4-sifrede koden du valgte ved innstilling av sikkert mottak.

  Listen over mottatte fakser vises.

 5. Trykk [Preview (Forhåndsvisning)] for å printe et dokument.

 6. Trykk [Print (Skriv ut)].

 7. Trykk [Yes (Ja)] på bekreftelseskjermbildet.

  Printing av mottatt dokument begynner.

 8. Trykk Tilbake inntil hjemmeskjermbildet vises.