Vaakasuoria viivoja ja pilkkuja ilmestyy säännöllisin välein.

Syy

Ratkaisu

Lisätietoja

Jos rivejä tai täpliä ilmenee tietyn värin osalta n. 94 mm (3,7 tuumaa) välein, kuvarummun vihreä putki on vahingoittunut tai likainen.

Pyyhi kuvarumpu kevyesti pehmeällä paperilla.

Vaihda kuvarumpu, jos se on viallinen.

Kuvarummun vaihtaminen

Jos rivejä tai täpliä ilmenee eri värien osalta n. 94 mm (3,7 tuumaa) välein, lämpöyksikkö on vahingoittunut tai likainen.

Vaihda lämpöyksikkö.

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Jos viivojen tai täplien välit ovat n. 50 mm (2 tuumaa), jotkin hihnayksikön sisäpuoliset osat ovat rikki.

Vaihda hihnayksikkö.

Siirtohihnayksikön vaihtaminen

Jos viivojen tai pilkkujen välit ovat noin 40mm (1,6 tuumaa) tai 58mm (2,3 tuumaa), osa kuvarumpua saattaa olla vahingoittunut.

Vaihda kuvarumpu.

Kuvarummun vaihtaminen

Jos viivojen tai pilkkujen välit ovat noin 37 mm (1,5 tuumaa), kuvarummussa saattaa olla vierasesineitä.

Avaa ja sulje etukansi ja tulosta uudelleen.

-

Jos viivojen tai pilkkujen välit ovat noin 31mm (1,2 tuumaa), vastusrullain on likainen.

Avaa etukansi ja pyyhi vastusrulla pehmytpaperilla.

Vastusrullan puhdistus

Kuvarumpu on altistunut valolle.

Laita kuvarumpu takaisin koneeseen ja äläkä käytä konetta muutamaan tuntiin. Jos ongelma jatkuu, vaihda vaihda kuvarumpu.

Kuvarummun vaihtaminen

Paperin syöttöreitti on likainen.

Tulosta muutama testisivu.

Testitulostaminen tulostimelta