Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kun "Kiinnitysyksikkö lähes lopussa" -viesti ilmestyy näyttöruudulle, ota valmiiksi uusi kiinnitysyksikkö. Voit tulostaa noin 2 500 sivua ennen seuraavan viestin ilmestymistä.

Kun viesti "Vaihda kiinnitysyksikkö" ilmestyy, vaihda kiinnitysyksikkö.

Kun suoritat A4-paperia (yksipuolinen tulostus), lämpöyksikön arvioitu vaihtoaika on noin 100 000 sivua. Tässä arviossa oletaan käyttöolosuhteiden olevan normaalit (kerralla tulostetaan kolme sivua). Kun tulostetaan sivu kerrallaan, lämpöyksikön kestoaika vähenee noin puoleen.

Huomautus

 • Todellinen mahdollisten tulosteiden määrä kiinnitysyksiköllä riippuu siitä, kuinka käytät sitä.

 • Kun ”Vaihda lämpöyksikkö” on näkyvillä ja tulostus on pysäytetty, vaihda nopeasti uudella lämpöyksiköllä. Huolimatta siitä, että tulostusta jatketaan avaamalla ja sulkemalla etukansi, tämä saattaa aiheuttaa vikatilan tai tulostuslaadun heikkenemisen. Myöskin, kun tietty aika on kulunut, tulostus ei ole enää mahdollista avaamalla tai sulkemalla etukantta. (Kiinteä aika, jolloin tulostus on mahdollista, vaihtelee käytön tilan mukaisesti.)

 • Kun [Admin Setup (Pääkäyttäjän asetukset)] > [Panel Setup (Paneelin asetukset)] > [Near Life Status (Lähes lopussa)] on asetettu kohtaan [Disable (Poista käytöstä)], [Fuser Unit Near Life (Lämpöyksikkö lähes lopussa)] viesti ei näy.

 • Älä jätä rumpua suoraan auringonvaloon tai erittäin kirkkaaseen sisävalaistukseen (yli 1 500 luxiin). Normaalissakaan sisävalaistuksessa rumpua ei saa jättää valoon yli 5 minuutiksi.

Muistio

 • Voit muuttaa asetusta "Kiinnitysyksikkö lähes lopussa" -viestin osalta. Aseta kohdasta [Admin Setup (Pääkäyttäjäasetukset)] > [Others Setup (Muut asetukset)] > [Near Life Setup (Near Life -asennus)] > [Fuser Near Life Timing (Lämpöyksikkö lähes lopussa ajoitus)]. Saatavilla olevat arvot ovat välillä 500 - 5 000 (500 porrastuksin).

 1. Ota valmiiksi uusi kiinnitysyksikkö.

 2. Aseta sormesi tulostimen oikealla sivulla olevalle syvennykselle ja vedä etukannen avausvipua (1), jolloin etukansi (2) avautuu eteenpäin.

 3. Paina avaus-painiketta (3), ja avaa tulostuskelkka (4).

  Palovamman vaara.

  Koska lämpöyksikkö kuumenee, suorita toimenpide varovasti ja kun nostat sen ylös, pidä kiinni kahvasta. Älä yritä käsitellä sitä kun se on kuuma. Odota kunnes se on jäähtynyt ja suorita toimenpide vasta sitten.

 4. Nykäise eteenpäin vasenta lämpöyksikön lukitusvipua (5) avataksesi sen.

 5. Pidä kiinni lämpöyksikön kahvasta (6) ja irrota lämpöyksikkö laitteesta.

 6. Irrota teippi uudesta lämpöyksiköstä ja kuljeta teippi lämpöyksikön kahvan läpi.

 7. Vedä suojaava arkki nuolen osoittamaan suuntaan irrottaaksesi sen.

 8. Nykäise eteenpäin vasenta lämpöyksikön lukitusvipua (5).

 9. Pidä kiinni kahvasta ja aseta uusi kiinnitysyksikkö laitteeseen.

 10. Vedä vasenta lämpöyksikön lukitusvipua (5) taaksepäin lukitaksesi sen.

 11. Sulje tulostelokerikko (4) painamalla tulostelokerikon keskiosaa lujasti.

 12. Sulje etukansi (2).

  Huomautus

  • Etukantta ei voi sulkea, jos tulostuslokero ei ole kunnolla kiinni.

 13. Kierrätä kiinnitysyksikkö.

  Muistio

  • Jos sinun on pakko hävittää kiinnitysyksikkö, laita se muovipussiin tai vastaavaan astiaan ja hävitä se paikallisten viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti.