Siirtohihnayksikön vaihtaminen

Kun "Siirtohihna lähes lopussa" -viesti ilmestyy näyttöruudulle, ota valmiiksi uusi siirtohihna. Voit tulostaa noin 2 000 sivua ennen seuraavan viestin ilmestymistä.

Kun viesti "Vaihda siirtohihnayksikkö" ilmestyy, vaihda siirtohihnayksikkö.

Siirtohihnan odotettu käyttöikä on noin 80 000 sivua yksinkertaista A4-tulostusta (kolme sivua per työ).

Huomautus

 • Todellinen mahdollisten tulosteiden määrä siirtohihnalla riippuu siitä, kuinka käytät sitä.

 • ”Asenna uusi hihnayksikkö” voi olla näkyvillä ilman ”Siirtohihna melkein lopussa” on näkyvillä. Vaihda hihnayksikkö myös tässä tapauksessa.

 • Kun ”Vaihda hihnayksikkö” on näkyvillä ja tulostus on pysähtynyt, vaihda nopeasti uusi lämpöyksikkö. Huolimatta siitä, että tulostusta jatketaan avaamalla ja sulkemalla etukansi, tämä saattaa aiheuttaa vikatilan tai tulostuslaadun heikkenemisen. Myöskin, kun tietty aika on kulunut, tulostus ei ole enää mahdollista avaamalla tai sulkemalla etukantta. (Kiinteä aika, jolloin tulostus on mahdollista, vaihtelee käytön tilan mukaisesti.)

 • Kun [Admin Setup (Pääkäyttäjän asetukset)] > [Panel Setup (Paneelin asetukset)] > [Near Life Status (Lähes lopussa)] on asetettu kohtaan [Disable (Poista käytöstä)], [Belt Unit Near Life (Siirtohihna lähes lopussa)] viesti ei näy.

 • Noudata erityistä huolellisuutta, kun käsittelet kuvarumpua (vihreä sylinteri), koska se on herkkä.

 • Älä jätä rumpua suoraan auringonvaloon tai erittäin kirkkaaseen sisävalaistukseen (yli 1 500 luxiin). Normaalissakaan sisävalaistuksessa rumpua ei saa jättää valoon yli 5 minuutiksi.

Muistio

 • Voit muuttaa asetusta "Siirtohihna lähes lopussa" -viestin osalta. Aseta kohdasta [Admin Setup (Pääkäyttäjäasetukset)] > [Others Setup (Muut asetukset)] > [Near Life Setup (Near Life -asennus)] > [Belt Near Life Timing (Siirtohihna lähes lopussa ajoitus)]. Saatavilla olevat arvot ovat välillä 500 - 5 000 (500 porrastuksin).

 1. Ota valmiiksi uusi siirtohihnayksikkö.

 2. Aseta sormesi tulostimen oikealla sivulla olevalle syvennykselle ja vedä etukannen avausvipua (1), jolloin etukansi (2) avautuu eteenpäin.

 3. Paina avaus-painiketta (3), ja avaa tulostuskelkka (4).

  Seurauksena saattaa olla palovammoja.

  Lämpöyksikkö on erittäin kuuma. Älä koske siihen.

 4. Ota kaikki neljä kuvarumpua ulos laitteesta ja aseta ne sitten tasaiselle alustalle.

  Huomautus

  • Noudata erityistä huolellisuutta, kun käsittelet kuvarumpua (vihreä sylinteri), koska se on herkkä.

 5. Peitä ulos ottamasi kuvarummut paperilla, jotta ne eivät altistu valolle.

 6. Käännä sinisiä nuppeja (5) siirtohihnan molemmilla puolilla nuolen osoittamaan suuntaan avataksesi sen.

 7. Poista siirtohihnayksikkö pitämällä sinistä kahvaa paikoillaan (6).

 8. Pidä uuden hihnayksikön sinisestä kahvasta, tue hihnayksikön pohjaa ja aseta paikalleen hihnayksikkö uraan (7) tulostimessa.

 9. Laske hihnayksikön kahvapuolta ja aseta hihnayksikkö laitteeseen.

 10. Käännä sinisiä nuppeja (5) hihnayksikön molemmilla puolilla nuolen osoittamaan suuntaan lukitaksesi hihnayksikön.

  Huomautus

  • Älä unohda kääntää nuppeja ja lukita hihnayksikköä. Jos et käännä nuppeja lukitaksesi hihnayksikön, kuvarumpua ei voida liittää oikein.

 11. Aseta kaikki neljä kuvarumpua takaisin laitteeseen.

  Huomautus

  • Noudata erityistä huolellisuutta, kun käsittelet kuvarumpua (vihreä sylinteri), koska se on herkkä.

 12. Sulje tulostelokerikko (4) painamalla tulostelokerikon keskiosaa lujasti.

 13. Sulje etukansi (2).

  Huomautus

  • Etukantta ei voi sulkea, jos tulostuslokeroa ei ole suljettu kunnolla.

 14. Kierrätä siirtohihnayksikkö.

  Muistio

  • Jos sinun on pakko hävittää siirtohihnayksikkö, laita se muovipussiin tai vastaavaan astiaan ja hävitä se paikallisten viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti.