Kuvarummun vaihtaminen

Tässä osiossa kuvataan, miten tunnistetaan milloin kuvarumpu pitää vaihtaa sekä miten kuvarumpu vaihdetaan.

Kun "[VÄRI] Kuvarummun käyttöikä päättyy pia" -viesti ilmestyy näyttöruudulle, ota valmiiksi uusi kuvarumpu. Jos jatkat tulostamista, viesti "[VÄRI] kuvarummun käyttöikä" tulee näyttöön ja tulostus lakkaa.

Kun näkyviin tulee viesti "Asenna uusi kuvarumpuyksikkö" ja tulostus lakkaa, vaihda kuvarumpu.

Kun suoritat A4-paperia (yksipuolinen tulostus), kuvarummun arvioitu vaihtoaika on noin 30 000 sivua. Tässä arviossa oletaan käyttöolosuhteiden olevan normaalit (kerralla tulostetaan kolme sivua). Kun tulostetaan sivu kerrallaan, rummun kestoaika vähenee noin puoleen.

Huomautus

  • Todellinen mahdollisten tulosteiden määrä riippuu siitä, kuinka käytät rumpua. Määrä voi olla jopa alle puolet riippuen tulostusolosuhteista.

  • Tulostuslaatu saattaa huonontua 1 vuoden kuluttua kuvarummun avaamisesta. Korvaa kuvarumpu uudella.

  • Vaikka etukannen avaaminen ja sulkeminen saattaa hieman pidentää rummun elinikää, on suositeltavaa vaihtaa se heti kun "Asenna uusi kuvarumpu" ilmestyy näytölle.

  • Kun [Admin Setup (Pääkäyttäjän asetukset)] > [Panel Setup (Paneelin asetukset)] > [Near Life Setup (Near Life -asennus)] on asetettu kohtaan [Disable (Poista käytöstä)], "[COLOR] rumpu lähes lopussa" viesti ei näy.

Vain kuvarummun vaihto

Kuvarummun ja värikasetin vaihtaminen samaan aikaan