Een geregistreerde bestemming verwijderen (Profiel)

U kunt een bestemmings(profiel) op de volgende drie manieren wissen. Deze handleiding raadt u aan om Configuration Tool te gebruiken of de web-pagina waar u informatie met het toetsenbord van de computer kunt invoeren.

Dit deel beschrijft de veranderings- en verwijderingsmethodes die het configuratiehulpprogramma op een computer gebruikt.

Wanneer u klikt op (Save to device), worden de gewijzigde instellingen gereflecteerd naar deze machine.

Opmerking

 • Om de beheerder profiel te gebruiken installeert u de invoegtoepassing Gebruikersinstellingen. U kunt deze invoegtoepassing op hetzelfde moment installeren wanneer u Configuration Tool installeert of u kunt de invoegtoepassing later installeren.

  Software installeren

 • U moet deze machine vooraf registreren in Configuratie Gereedschap.

  Start het Configuratiehulpprogramma

 1. Klik op [Start], en kies dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].

 2. Kies de machine vanaf [Registered Device Table].

 3. Kies het [User Setting] label.

 4. Klik op [Profile Manager].

 5. Voer het beheerderswachtwoord in en klik vervolgens op [OK].

 6. Klik op een profiel naam om te verwijderen.

 7. Klik op (Verwijder)

  Memo

  Om alle bestemmingen te verwijderen (profielen), klik op (Verwijder alle).

 8. Klik op (Naar apparaat opslaan).

Dit deel beschrijft de registratie en verwijdering methodes die de Webpagina op een computer gebruiken.

 1. Start een Web browser.

 2. Voer in "http://(IP adres van deze machine)" in de adres balk, en druk dan op de <Enter> toets.

  Over het IP-Adres van deze machine, verwijs naar "Het controleren van de Informatie op de Machine".

 3. Klik op [Administrator Login].

 4. Voer "admin" in [User Name (Gebruikersnaam)] in en het huidige gebruikerswachtwoord [Password (Wachtwoord)] en klik vervolgens op [OK (OK)].

  Voor Mac OS X voert u "admin" in [Name (Naam)] in en het huidige gebruikerswachtwoord [Password (Wachtwoord)] en klik vervolgens op [Login (Login)].

 5. Klik op [SKIP].

 6. Klik op [List] aan de bovenzijde van het scherm.

 7. Klik op [Profile] aan de linkerzijde van het scherm.

 8. Klik op een profiel om te verwijderen.

 9. Klik op [Delete].

 10. Klik op [OK] in een dialoog box.

 1. Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

 2. Druk op [Profile].

 3. Kies een nummer, en druk dan op [Delete].

 4. Wanneer een bevestiging boodschap wordt weergegeven, druk op [Yes].