Software installeren

Installeer het hulpprogramma dat u wilt gebruiken door de onderstaande procedure te volgen.

Installeer de utility software door de DVD-ROM Software te gebruiken.

 • PCL6 Prinsterstuurprogramma

 • PS Printerstuurprogramma

 • XPS Printerstuurprogramma

 • Faxstuurprogramma

 • Scanner Driver

 • ActKey

 • OKI LPR hulpprogramma

 • Configuration Tool (Configuratiehulpprogramma)

 • PDF Print Direct

 • Client voor afdruktaakverantwoording

Sluit de machine via een netwerk of een USB-interface aan.

Opmerking

Controleer de status van de machine alvorens te installeren.

 • De machine is ingeschakeld.

 • Deze machine is d.m.v. een netwerkkabel op het netwerk aangesloten en het IP-adres en andere instellingen zijn ingesteld.

 • USB aansluiting is standaard in de fabriek uitgeschakeld. U dient de USB-instellingsmodus te wijzigen, voordat u met een USB-kabel deze machine op een computer aansluit.

  Selecteer [Admin Setup (Beheerderinst.)] - [Manage Unit (Beheer)] - [Local Interface (Lok. interface)] - [USB Menu (Menu USB)] en wijzig vervolgens [USB Assignment (USB-toewijzing)] van [IPP] in [Legacy (Legacy)].

 1. Plaats de "Software DVD-ROM" in een computer.

 2. Wanneer [AutoPlay] wordt weergegeven, klikt u op [Run Setup.exe].

  Memo

  Wanneer het [User Account Control]-dialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op [Yes].

 3. Kies een taal vanaf de neerdalende lijst.

 4. Lees de licentieovereenkomst en klik vervolgens op [Accepteren].

 5. Lees het omgevingsadvies voor Gebruikers en klik op [Next (Volgende)].

 6. Selecteer [Network (Wired/Wireless) (Netwerk (Wired/Wireless))] of [USB (USB)] overeenkomstig uw aansluitingsomgeving en klik op [Next (Volgende)].

  Als de [Windows Security Alert (Windows beveiligingsmelding)] dialoogvenster wordt getoond, klik dan op [Allow access (Toegang toestaan)].

 7. Selecteer de naam van uw machine en klik vervolgens op [Volgende].

 8. Klik op [Aangepaste installatie].

 9. Klik op [Separate Install (Aparte installatie)].

 10. Klik op de driver of software die moet geïnstalleerd worden.

  De installatie wordt gestart.

  Memo

  De procedure varieert afhankelijk van de geselecteerde software.

  De onderstaande procedure gebruikt de installatie van het Configuratiehulpprogramma als voorbeeld.

 11. Selecteer de plug-ins die u wilt installeren en klik op [Install (installeren)].

  De installatie start.

 12. Wanneer installatie voltooid is, klikt u op [Sluiten (Close)].

U kunt een hulpprogramma kopiëren door dit naar een willekeurige lokatie te slepen. U kunt ook een hulpprogramma uitvoeren vanaf de DVD-ROM met software.

 1. Doe de bijgevoegde "DVD-ROM Software" in de computer.

 2. Van [OKI] > dubbelklik op de map [Utilities (Hulpprogramma's)].

 3. Kopieer de map van een hulpprogramma om te installeren door dit naar een willekeurige locatie te slepen.

Memo

Om de utility software te starten, dubbelklik op het softwarepictogram in de map.