Wijziging van Geregistreerde Bestemming (Profiel)

U kunt een bestemmings (profiel) op de volgende drie manieren wijzigen. Deze handleiding raadt u aan om Configuration Tool te gebruiken of de web-pagina waar u informatie met het toetsenbord van de computer kunt invoeren.

Dit deel beschrijft de veranderings- en verwijderingsmethodes die het configuratiehulpprogramma op een computer gebruikt.

Wanneer u klikt op (Save to device), worden de gewijzigde instellingen gereflecteerd naar deze machine.

Opmerking

 • Om de beheerder profiel te gebruiken installeert u de invoegtoepassing Gebruikersinstellingen. U kunt deze invoegtoepassing op hetzelfde moment installeren wanneer u Configuration Tool installeert of u kunt de invoegtoepassing later installeren.

  Software installeren

 • U moet deze machine vooraf registreren in Configuratie Gereedschap.

  Start het Configuratiehulpprogramma

 1. Klik op [Start], en kies dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].

 2. Kies de machine vanaf [Registered Device Table].

 3. Kies het [User Setting] label.

 4. Klik op [Profile Manager].

 5. Voer het beheerderswachtwoord in en klik vervolgens op [OK].

 6. Klik op een te wijzigen profielnaam.

 7. Bewerk het profiel, en klik dan op [OK].

 8. Klik op (Naar apparaat opslaan).

Deze sectie beschrijft hoe bestemmingen te wijzigen door het gebruik van een webpagina op de computer.

 1. Start een Web browser.

 2. Voer in de URL "http://(IP adres van deze machine)" in de adres balk, en druk dan op de <Enter> toets.

  Over het IP-Adres van deze machine, verwijs naar "Het controleren van de Informatie op de Machine".

 3. Klik op [Administrator Login].

 4. Voer "admin" in [User Name (Gebruikersnaam)] in en het huidige gebruikerswachtwoord [Password (Wachtwoord)] en klik vervolgens op [OK (OK)].

  Voor Mac OS X voert u "admin" in [Name (Naam)] in en het huidige gebruikerswachtwoord [Password (Wachtwoord)] en klik vervolgens op [Login (Login)].

 5. Klik op [SKIP].

 6. Klik op [List] aan de bovenzijde van het scherm.

 7. Klik op [Profile] aan de linkerzijde van het scherm.

 8. Klik op een profiel om te veranderen.

 9. Klik op [Edit].

 10. Bewerk het profiel wanneer nodig.

 11. Klik op [Submit].

 1. Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

 2. Druk op [Profile].

 3. Kies een nummer, en druk dan op [Edit].

 4. Kies een onderdeel om te veranderen.

 5. Verander het onderdeel, en druk dan op [OK]

 6. Om meerdere onderdelen te veranderen, herhaal stappen 4 tot 5.

 7. Druk op [Back].

 8. Druk op [OK] om de instelling te registreren.