Het controleren van de Informatie op de Machine

U kunt printen en controleren de configuratie of de taak loboeken van deze machine.

 1. Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

 2. Druk op [Reports].

 3. Kies de categorie van een rapport om te printen.

 4. Kies een rapport om te printen.

  Als het inlogscherm van de beheerder wordt getoond, voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in.

  De fabrieksingestelde beheerdersnaam en het wachtwoord zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa".

 5. Druk op [Yes] op een bevestiging scherm.

  Opmerking

  Als [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Manage Unit (Beheer)] > [System Setup (Systeemsetup)] > [Allow All Reports To Print (Afdr. alle rapp. toelaten)] is ingesteld op [Disable (Uitschakelen)], meldt u zich als beheerder aan om de volgende rapporten af te drukken.

  • Scannen naar logbestand

  • Snelkieslijst

  • Groep lijst

  • Faxlogboek

  • Adresboek

  Onderdeel

  Beschrijving

  Configuratie

  Print gedetaillerdegedetailleerde instellingen van deze machine.

  Systeem

  Bestand lijst

  Print een lijst van job bestanden.

  Demo Pagina

  Hiermee drukt u een voorbeeldpagina af.

  Foutenlog

  Hiermee drukt u een fouten logboek af.

  Scannen naar logbestand

  Drukt de resultaten van de opdrachten voor Scannen naar e-mail, Scannen naar gedeelde map of Scannen naar USB-geheugen af.

  Voorwaarde voor weergave: [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Manage Unit (Beheer)] > [Job Log Setup (Taaklogsetup)] > [Save Job Log (Taaklog opsl)] is ingesteld op [Enable (Inschakelen)].

  MFP gebruik

  Kopieën

  Hiermee drukt u het totale aantal taaklogboeken af. Selecteer bij [Copies] het aantal pagina's dat u wilt printen op elk vel.

  Netwer Informatie

  Drukt algemene informatie over het netwerk af.

  Benodigdheden rapport

  Drukt de informatie over verbruiksartikelen af.

  Fax

  Snelkieslijst

  Drukt de lijst van de fax nummers af die zijn geregistreerd voor snelkiezen.

  Groep lijst

  Drukt de lijst van de fax nummers af die zijn geregistreerd in groepen.

  Logboek Fax Tx

  Drukt de lijst met de resultaten van verzending van de meest recente 100 faxtaken af.

  Logboek Fax Rx

  Drukt de lijst met de resultaten van ontvangst van de meest recente 100 faxtaken af.

  Logboek Fax Tx/Rx

  Drukt de lijst met de resultaten van verzending en ontvangst van de meest recente 100 faxtaken af.

  Dagelijks logboekrapport Tx/Rx

  Drukt Tx/Rx-rapport af voor alle communicatie gedurende 24 uur.

  F-code venster lijst

  Print de lijst van F-code vensters.

  Geblokkeerde junkfax

  Print de adreslijst voor Block Junk Fax.

  E-mail/Internetfax

  Journaalrapport

  Drukt de verzendings- en ontvangstresultaten af van de meest recente 50 internet faxen, bestanden van scannen naar e-mail en bijlagebestanden van e-mails.

  Adresboek

  Drukt de geregistreerde adreslijst af.

  Afdrukken

  PCL-fontlijst

  Print een lijst van PCL lettertype voorbeelden

  Lettertypelijst PSE

  Drukt de lijst met voorbeelden van de PSE-lettertypen af.

  PPR Lettertype Lijst

  Print een lijst van IBMPPR lettertype voorbeelden

  Lettertypelijst FX

  Drukt de lijst met voorbeelden van de EPSON FX-lettertypen af.

  Patroon kleurafstemming

  Drukt een kleurafstemmingspatroon af.

  Kleurprofiellijst

  Drukt een lijst met kleurenprofielen af.