Problemen met een Webbrowser

Symptoom

Te controleren aspect

Oplossing

Referentie

Kan geen verbinding maken met het apparaat.

Een LAN-kabel is niet aangesloten.

Zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten op het apparaat en de computer.

Deze machine op een netwerk aansluiten

Het IP-adres is onjuist.

Controleer het IP-adres van het apparaat en vul het correct in.

Open de web-pagina van deze machine

Kan een profiel niet bewerken/verwijderen

Is het profiel toegewezen aan de macro taak?

Verwijder de macro taak.

JOB MACRO

Is het profiel toegewezen aan de instelling auto aflevering/verzending gegevens opslaan?

Wijzig de instelling auto aflevering/verzending gegevens opslaan zodanig dat het geen profiel gebruikt.

Gegevens van een ontvangen document naar een e-mailbestemming of gedeelde mapp doorsturen (Automatische aflevering)

Verzend- en ontvangst gegevens opslaan (Opslaan verzendgegevens)