Problemen over de Configuratie Tool

[Device Setting] tab

 • Klonen

Symptoom

Oplossing

Oorzaak

Oplossing

Er wordt geen kopieerdoel-apparaat weergegeven op het scherm.

De modelnaam van het kopieerdoel-apparaat verschilt.

Functies enkel klonen tussen de apparaten met dezelfde modelnaam.

Controleer de modelnaam van het kopieerdoel-apparaat.

-

Als er meerdere apparaten zijn opgegeven als kopieerdoel, kan er niet worden gekopieerd op bepaalde van deze apparaten.

Het ingevoerde beheerderswachtwoord verschilt van het beheerderswachtwoord van het apparaat waarop niet kan worden gekopieerd.

Controleer het beheerderswachtwoord van het apparaat waarop niet kan worden gekopieerd.

-

Tab [Gebruikersinstelling]

 • E-mailadres-beheerder

Symptoom

Oplossing

Oorzaak

Oplossing

Sommige items kunnen niet bewerkt/verwijderd worden.

Het e-mailadres is aan een macro taak toegewezen.

Verwijder de macro taak.

JOB MACRO

Het e-mailadres is aan de instelling auto levering toegewezen.

Wijzig de instelling auto aflevering zodanig dat het geen e-mail adres gebruikt.

Gegevens van een ontvangen document naar een e-mailbestemming of gedeelde mapp doorsturen (Automatische aflevering)

Kan niet bewerken

De items zijn vergrendeld omdat deze machine wordt ingesteld vanaf een andere computer.

Wacht totdat de instelling vanaf een andere computer is voltooid.

Onderbreek anders de instelling vanaf een andere computer alvorens te bewerken.

-

Kan geen bewerkingen instellen op deze machine

Er heeft een time-out plaatsgevonden bij het bewerken

Stel een langere time-outperiode in voor deze machine alvorens te bewerken.

Druk op [Device Settings (Apparaatinstelling.)], selecteer [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Manage Unit (Beheer)] > [System Setup (Systeemsetup)] > [Address Information Lock Time Out (Time-out vergrendeling adresinfo)] en voer dan een tijd in.

Beheer

 • Snelkeuze-beheerder

Symptoom

Oplossing

Oorzaak

Oplossing

Sommige items kunnen niet bewerkt/verwijderd worden.

Het faxnummer is aan een macro taak toegewezen.

Verwijder de macro taak.

JOB MACRO

Het faxnummer is aan de instelling auto levering toegewezen.

Wijzig de instelling auto aflevering zodanig dat het geen faxnummer gebruikt.

Gegevens van een ontvangen document naar een e-mailbestemming of gedeelde mapp doorsturen (Automatische aflevering)

Het faxnummer is toegewezen aan gereserveerde fax verzending.

Annuleer de gereserveerde faxverzending. Of wacht tot de verzending voltooid is.

Faxverzending annuleren

Kan niet bewerken

De items zijn vergrendeld omdat deze machine wordt ingesteld vanaf een andere computer.

Wacht totdat de instelling vanaf een andere computer is voltooid.

Onderbreek anders de instelling vanaf een andere computer alvorens te bewerken.

-

Kan geen bewerkingen instellen op deze machine

Er heeft een time-out plaatsgevonden bij het bewerken

Stel een langere time-outperiode in voor deze machine alvorens te bewerken.

Druk op [Device Settings (Apparaatinstelling.)], selecteer [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Manage Unit (Beheer)] > [System Setup (Systeemsetup)] > [Address Information Lock Time Out (Time-out vergrendeling adresinfo)] en voer dan een tijd in.

Beheer

 • Profielbeheerder

Symptoom

Oplossing

Oorzaak

Oplossing

Sommige items kunnen niet bewerkt/verwijderd worden.

Het profiel is aan de macro taak toegewezen.

Verwijder de macro taak.

JOB MACRO

Het profiel is toegewezen aan de instelling auto aflevering/verzending gegevens opslaan.

Wijzig de instelling auto aflevering/verzending gegevens opslaan zodanig dat het geen profiel gebruikt.

Gegevens van een ontvangen document naar een e-mailbestemming of gedeelde mapp doorsturen (Automatische aflevering)

Verzend- en ontvangst gegevens opslaan (Opslaan verzendgegevens)

Kan niet bewerken

De items zijn vergrendeld omdat deze machine wordt ingesteld vanaf een andere computer.

Wacht totdat de instelling vanaf een andere computer is voltooid.

Onderbreek anders de instelling vanaf een andere computer alvorens te bewerken.

-

Kan geen bewerkingen instellen op deze machine

Er heeft een time-out plaatsgevonden bij het bewerken

Stel een langere time-outperiode in voor deze machine alvorens te bewerken.

Druk op [Device Settings (Apparaatinstelling.)], selecteer [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Manage Unit (Beheer)] > [System Setup (Systeemsetup)] > [Address Information Lock Time Out (Time-out vergrendeling adresinfo)] en voer dan een tijd in.

Beheer

 • Netwerk Scan Manager

Symptoom

Reden

Oplossing

Referentie

Sommige onderdelen kunnen niet aangepast worden.

De items zijn vergrendeld omdat andere functies ze gebruiken.

Maak het gebruikte onderdeel open voor aanpassingen.

-

Kan niet bewerken

De items zijn vergrendeld omdat deze machine wordt ingesteld vanaf een andere computer.

Wacht totdat de instelling vanaf een andere computer is voltooid.

Onderbreek anders de instelling vanaf een andere computer alvorens te bewerken.

-

Kan geen bewerkingen instellen op deze machine

Er heeft een time-out plaatsgevonden bij het bewerken

Stel een langere time-outperiode in voor deze machine alvorens te bewerken.

Druk op [Device Settings (Apparaatinstelling.)], selecteer [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Manage Unit (Beheer)] > [System Setup (Systeemsetup)] > [Address Information Lock Time Out (Time-out vergrendeling adresinfo)] en voer dan een tijd in.

Beheer

 • Klonen

Symptoom

Oplossing

Oorzaak

Oplossing

Er wordt geen kopieerdoel-apparaat weergegeven op het scherm.

De modelnaam van het kopieerdoel-apparaat verschilt.

Functies enkel klonen tussen de apparaten met dezelfde modelnaam.

Controleer de modelnaam van het kopieerdoel-apparaat.

-

Als er meerdere apparaten zijn opgegeven als kopieerdoel, kan er niet worden gekopieerd op bepaalde van deze apparaten.

Het ingevoerde beheerderswachtwoord verschilt van het beheerderswachtwoord van het apparaat waarop niet kan worden gekopieerd.

Controleer het beheerderswachtwoord van het apparaat waarop niet kan worden gekopieerd.

-

U kunt niet kopiëren op een apparaat door te klonen met de volgende functies.

 • E-mailadres-beheerder

 • Snelkeuze-beheerder

 • Profielbeheerder

 • Netwerkscan-beheerder

 • Automatische levering-beheerder

Informatie die moet worden vervangen in het kopieerdoel-apparaat is vergrendeld, omdat deze wordt bewerkt of gebruikt.

Ontgrendel de gebruikte informatie alvorens te klonen.

-

Als ik kloon met Automatische levering-beheerder, dan worden de volgende instellingen ook gekopieerd.

 • E-mailadres-beheerder

 • Snelkeuze-beheerder

 • Profielbeheerder

Als er e-mails of snelkiesnummers worden gebruikt voor de automatische levering-instellingen van het kopieerbron-apparaat, dan moeten deze instellingen ook tegelijk worden gekopieerd.

Om enkel de automatische levering-instellingen te kopiëren, verwijdert u de e-mail, snelkeuze of andere instellingen in het kopieerbron-apparaat alvorens te klonen.

-

Tab [Waarschuwingsinformatie]

Symptoom

Oplossing

Oorzaak

Oplossing

Kan geen waarschuwing inschakelen op het scherm [Waarschuwingsinformatie(Apparaatgebeurtenissen detecteren en melden)]

[Bewaar de Logbestandinstelling] is uitgeschakeld in deze machine.

Volg de onderstaande procedure:

1. Druk op [Device Settings (Apparaatinstelling.)], selecteer [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Manage Unit (Beheer)] > [Job Log Setup (Taaklogsetup)] > [Save Job Log (Taaklog opsl)] en kies vervolgens [Enable (Inschakelen)].

2. Druk op [Yes (Ja)] op het bevestigingsscherm om het apparaat opnieuw op te starten.

3. Klik op [Update device (Update apparaat)] op het [Alert Info(Detect and notify of device events) (Alert Info (Detect en kennis van het apparaat events))] scherm.

Beheer