Problemen met Overige Software

Memo

  • Indien u een probleem niet met de volgende oplossingen kunt oplossen, contacteer uw handelaar.

  • Voor problemen die door een toepassing worden veroorzaakt, contacteert u de fabrikant van de toepassing.

USB-verbindingsproblemen (voor Windows)

Symptoom

Oorzaak/oplossing

Oplossing

Er werd geen pictogram gemaakt voor de machine in de [Apparaten en printers]-map.

De printerdriver is niet juist geïnstalleerd.

Installeer de printerdriver opnieuw en zorg dat u deze juist installeert.

Een stuurprogramma en software op een computer installeren

Wanneer er al een printerdriver is geïnstalleerd, kan er geen andere printerdriver worden geïnstalleerd.

Voer [Aangepaste installatie] uit door de procedure te volgen die wordt beschreven in de referentie.

Een stuurprogramma en software op een computer installeren

De foutmelding [Kan printerdriver niet installeren] wordt weergegeven.

Gebruik Plug and Play. Volg de onderstaande procedure:

1 Controleer of de machine en de computer zijn uitgeschakeld.

2 Sluit een USB-kabel aan.

3 Zet de machine aan.

4. Zet de computer aan.

5 Wanneer de [Nieuwe hardware gevonden wizard] wordt weergegeven, volgt u de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

-