Over beperkingen voor elk besturingssysteem

Dit onderdeel beschrijft de beperkingen voor de printerdrivers of hulpprogramma's.

Onderdeel

Symptoom

Oorzaak/oplossing

Printer driver

[Help] wordt niet weergegeven.

De Help-functie wordt niet ondersteund.

Het dialoogvenster [Gebruikersaccount-beheer] wordt weergegeven.

Wanneer u een installatie of hulpprogramma opstart, wordt mogelijk het dialoogvenster [Gebruikersaccount-beheer] weergegeven. Klik op [Ja] of [Doorgaan] om de installatie of het hulpprogramma uit te voerden als de beheerder. Als u op [Nee] klikt of op [Annuleren], wordt het installatie- of hulpprogramma niet gestart.

Network Extension (Netwerkuitbreiding)

[Help] wordt niet weergegeven.

De Help-functie wordt niet ondersteund.

Het dialoogvenster [Gebruikersaccount-beheer] wordt weergegeven.

Wanneer u een installatie- of hulpprogramma opstart, wordt mogelijk het dialoogvenster [Gebruikersaccount-beheer] weergegeven. Klik op [Ja] of [Doorgaan] om de installatie of het hulpprogramma uit te voerden als de beheerder. Als u op [Nee] klikt, wordt het installatie- of hulpprogramma niet gestart.

Het dialoogvenster [Programma bekwaamheid hulp] wordt weergegeven.

Als het scherm [Assistent compatibiliteit programma] wordt weergegeven na installatie (bijvoorbeeld als u stopt met installeren voordat deze voltooid is) moet u op [Dit programma is geïnstalleerd] klikken.

Hulpprogramma voor kleurcorrectie

Indien het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] verschijnt.

Als u een installatieprogramma of hulpprogramma start, wordt het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] mogelijk getoond. Klik op [Ja] of [Verdergaan] om het installatieprogramma of hulpprogramma als beheerder uit te voeren. Als u op [Nee] klikt, start het installatieprogramma of het hulpprogramma niet.

Indien het dialoogvenster [Assistent programmacapaciteiten] verschijnt.

Als het scherm [Assistent programmacapaciteiten] wordt weergegeven na installatie (bijvoorbeeld als u stopt met installeren voordat deze voltooid is) moet u [Dit programma is correct geïnstalleerd] aanklikken.

ColorSwatchUtility

Indien het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] verschijnt.

Als u een installatieprogramma of hulpprogramma start, wordt het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] mogelijk getoond. Klik op [Ja] of [Verdergaan] om het installatieprogramma of hulpprogramma als beheerder uit te voeren. Als u op [Nee] klikt, start het installatieprogramma of het hulpprogramma niet.

Indien het dialoogvenster [Assistent programmacapaciteiten] verschijnt.

Als het scherm [Assistent programmacapaciteiten] wordt weergegeven na installatie (bijvoorbeeld als u stopt met installeren voordat deze voltooid is) moet u [Dit programma is correct geïnstalleerd] aanklikken.

PS Gamma Adjuster Gamma-aanpassing PS

Indien het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] verschijnt.

Als u een installatieprogramma of hulpprogramma start, wordt het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] mogelijk getoond. Klik op [Ja] of [Verdergaan] om het installatieprogramma of hulpprogramma als beheerder uit te voeren. Als u op [Nee] klikt, start het installatieprogramma of het hulpprogramma niet.

Indien het dialoogvenster [Assistent programmacapaciteiten] verschijnt.

Als het scherm [Assistent programmacapaciteiten] wordt weergegeven na installatie (bijvoorbeeld als u stopt met installeren voordat deze voltooid is) moet u [Dit programma is correct geïnstalleerd] aanklikken.

ActKey

Indien het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] verschijnt.

Als u een installatieprogramma of hulpprogramma start, wordt het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] mogelijk getoond. Klik op [Ja] of [Verdergaan] om het installatieprogramma of hulpprogramma als beheerder uit te voeren. Als u op [Nee] klikt, start het installatieprogramma of het hulpprogramma niet.

Configuratiehulpprogramma

Indien het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] verschijnt.

Als u een installatieprogramma of hulpprogramma start, wordt het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] mogelijk getoond. Klik op [Ja] of [Verdergaan] om het installatieprogramma of hulpprogramma als beheerder uit te voeren. Als u op [Nee] klikt, start het installatieprogramma of het hulpprogramma niet.

Opmerkingen m.b.t. Windows Firewall

Bij Windows Server 2003 Service Pack 1 is de Windows-firewallfunctionaliteit verbeterd. De volgende beperkingen kunnen van toepassing zijn op printerdrivers en hulpprogramma's.

Item

Oorzaak

Oorzaak/Oplossing

Printer driver

Kan geen bestand afdrukken terwijl u de machine gebruikt als gedeelde printer in een netwerk.

Op de server klik [Start] en selecteer dan [Control Panel] > [Windows Firewall].

Selecteer het [Exceptions] label, selecteer het [File and Printer Sharing] selectie vakje en klik dan [OK].

OKI LPR Utility

Kan geen printer vinden.

Als het selectievakje [Laat geen uitzonderingen toe] geselecteerd is op het tabblad [Algemeen] van de Windows-firewall, kunt u niet zoeken naar een printer in een segment dat is aangesloten op een andere router. Enkel printers binnen hetzelfde segment als de printer zijn het doel van de zoekopdracht.

Wanneer u een printer niet kunt vinden, geeft u het IP-adres op van de printer in het scherm [Printer toevoegen] of [Verbindingen bevestigen].