Open de web-pagina van deze machine

Over de besturingsomgeving

Memo

 • Stel de veiligheidsinstelling voor de web-pagina in op het middenniveau of schakel cookies in.

 • Om toegang te krijgen tot het menu [Admin Setup (Instelling Admin)], hebt u het beheerderswachtwoord nodig.

 • Om de instellingen van de machine te wijzigen op de web-pagina, moet u zich aanmelden als beheerder van de machine.

De beschrijving gebruikt de volgende omgeving als voorbeeld:

 • Naam Apparaat: MC873

 • IP-adres van de machine 192.168.0.2

 1. Start een Web browser.

 2. Voer in "http://(IP adres van deze machine)" in de adresbalk, en druk dan op de <Enter> toets.

  Over het IP-Adres van deze machine, verwijs naar "Het controleren van de Informatie op de Machine".

  Opmerking

  Als het IP-adres bestaat uit een waarde met een of twee cijfers, voert u geen "0" in vóór de waarde. Communicaties zullen niet juist worden uitgevoerd.

  • Een voorbeeld van een juiste invoer: http://192.168.0.2/

  • Een voorbeeld van een onjuiste invoer: http://192.168.000.002/