Location: Home > About OKI > Corporate Information > Management Corporate Data


Corporate Information

Management Corporate Data

As of April 1, 2016

Directors

 • *1 Outside Director
 • *2 Outside Company Auditor

Representative Director

 • Hideichi Kawasaki
 • Shinya Kamagami

Director

 • Toshinao Takeuchi
 • Toshiya Hatakeyama
 • Naoki Sato
 • Takao Hiramoto
 • Takuma Ishiyama*1
 • Minoru Morio*1

Standing Company Auditor

 • Hisao Suzuki
 • Tsutomu Tai

Company Auditor

 • Kuninori Hamaguchi *2
 • Kaoru Yoshida *2

Executive Officers

President

 • Shinya Kamagami

Executive Vice President

 • Toshinao Takeuchi

Senior Vice President

 • Toshiya Hatakeyama
 • Kenichi Tamura
 • Masayuki Hoshi
 • Seiji Mouri
 • Toru Hatano
 • Tetsuya Izaki

Executive Officer

 • Yoshiyuki Nakano
 • Masaaki Hashimoto
 • Hiroshi Endo
 • Kiyoshi Yokota
 • Katsuhiko Koseki
 • Masashi Tsuboi
 • Yuichiro Katagiri
 • Toru Miyazawa
 • Hiroshi Tsuchiya
 • Masashi Fuse

Top of this page