• Αποδοτικότητα
  • Ασφάλεια
  • Οικολογία
  • Χρήσιμες συμβουλές
Προεπιλογές εκτύπωσης ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοινόχρηστη εργασία εκτύπωσης
Κρυπτογραφημένο PDF Ιδιωτική εκτύπωση Έλεγχος ταυτότητας χρήστη / Έλεγχος πρόσβασης
Αυτόματη παράδοση Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας Εξοικονόμηση γραφίτη
Σάρωση σε κοινόχρηστο φάκελο Σάρωση σε e-mail Ειδοποίηση e-mail