Ενεργοποίηση της συσκευής

Για λεπτομέρειες σχετικά με την τροφοδοσία, ανατρέξτε στο "Σχετικά με την τροφοδοσία" στην ενότητα "Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής".

 1. Βάλτε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή τροφοδοσίας.

 2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.

 3. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν έγγραφα τοποθετημένα στην επιφάνεια σάρωσης ή στο ADF και ότι το κάλυμμα του ADF είναι κλειστό.

 4. Πατήστε τον διακόπτη ρεύματος για ένα δευτερόλεπτο περίπου.

  Όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή, ανάβει το λαμπάκι LED του διακόπτη ρεύματος.

  Όταν η συσκευή ενεργοποιείται για πρώτη φορά μετά τη σύνδεση της κάρτας ασύρματου LAN, εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης ασυρμάτου.

  • Εάν επιλέξετε [Ναι], η ρύθμιση ασύρματου LAN εκτελείται.

  • Εάν επιλέξετε [Να μην εμφανιστεί την επόμενη φορά.], η ασύρματη ρύθμιση δεν εκτελείται. Δεν εμφανίζεται πια η οθόνη ασύρματης ρύθμισης.

  • Εάν επιλέξετε [Όχι], η ρύθμιση ασύρματου LAN δεν εκτελείται. Η οθόνη ασύρματης ρύθμισης εμφανίζεται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.