Σύνδεση με συσκευή AirPrint

Συνδέστε αυτή τη συσκευή στο ίδιο δίκτυο με την κινητή συσκευή.

Αυτή η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε μια κινητή συσκευή απευθείας μέσω ασύρματων σημείων πρόσβασης ή μέσω ασύρματου LAN (λειτουργία AP).

Αυτή η συσκευή είναι συνδεδεμένη στα σημεία πρόσβασης με ενσύρματο ή ασύρματο LAN (Υποδομή).

Εάν θέλετε να συνδεθείτε με ασύρματο LAN (Υποδομή), ορίστε το ασύρματο LAN (Υποδομή) εκ των προτέρων.

Σύνδεση αυτής της συσκευής σε δίκτυο

Εάν θέλετε να συνδεθείτε με ενσύρματο LAN, συνδέστε αυτή τη συσκευή στα σημεία πρόσβασης με ένα καλώδιο LAN.

Σύνδεση αυτής της συσκευής σε δίκτυο

Εάν θέλετε να συνδεθείτε με ασύρματο LAN (λειτουργία AP), ορίστε το ασύρματο LAN (λειτουργία AP) εκ των προτέρων.

Σύνδεση σε ασύρματο LAN (Λειτουργία AP) (Μόνο όταν έχει συνδεθεί η μονάδα ασύρματου LAN)

Για να χρησιμοποιήσετε το AirPrint από έναν υπολογιστή Mac, συνδέστε αυτό το μηχάνημα στο Mac.

Για να εκτυπώσετε με το AirPrint (Εκτύπωση), πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις από την τερματική πλευρά. Προχωρήστε στο "Εκτύπωση με AirPrint (Εκτύπωση)".