Καταχώρηση της Συσκευής σε έναν Η/Υ (Mac OS X)

Εάν χρησιμοποιείτε το AirPrint (Εκτύπωση/Σάρωση/Υπηρεσία FaxOut) για πρώτη φορά, πρέπει να προσθέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή.

Υπόμνημα

Η οθόνη του Mac OS X 10.10 χρησιμοποιείται ως παράδειγμα.

  1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και τον Η/Υ για να δημιουργήσετε μια σύνδεση.

  2. Επιλέξτε [Προτιμήσεις Συστήματος] από το μενού Apple.

  3. Πατήστε [Εκτυπωτές & Σαρωτές].

  4. Πατήστε [+], και έπειτα επιλέξτε [Προσθήκη Εκτυπωτή ή Σαρωτή].

  5. Επιλέξτε [OKI-MC873-******] και μετά κάντε κλικ [Προσθήκη].

  6. Ελέγξτε ότι η συσκευή εμφανίζεται στους [Εκτυπωτές] και ότι το [ΟΚΙ MC873-AirPrint] εμφανίζεται στο [Είδος].

  7. Κλείστε τα [Εκτυπωτές & Σαρωτές].