Εκτύπωση με AirPrint (Εκτύπωση)

Πριν χρησιμοποιήσετε το AirPrint με Mac OS X, καταχωρήστε τη συσκευή στον υπολογιστή.

Καταχώρηση της Συσκευής σε έναν Η/Υ (Mac OS X)

 1. Ανοίξτε ένα αρχείο.

 2. Πατήστε (Ενέργεια).

 3. Πατήστε (Εκτύπωση).

  Εμφανίζεται το όνομα του μοντέλου του εκτυπωτή που χρησιμοποιήσατε πιο πρόσφατα και υπάρχει στο ίδιο δίκτυο.

  Σημείωση

  Εάν εκτυπώνετε για πρώτη φορά και εμφανίζεται οποιοδήποτε άλλο όνομα από αυτό της συσκευής, επιλέξτε τη συσκευή στο βήμα 4.

 4. Πατήστε [Εκτυπωτής] για να επιλέξετε τη συσκευή σας.

  Εμφανίζονται οι λειτουργίες που υποστηρίζει αυτή η συσκευή.

 5. Ρύθμιση επιλογών.

 6. Πατήστε [Εκτύπωση].

 1. Ανοίξτε ένα αρχείο.

 2. Επιλέξτε [Εκτύπωση] στο μενού [Αρχείο].

 3. Επιλέξτε [OKI-MC873] από το [Εκτυπωτής].

 4. Ρύθμιση επιλογών.

 5. Κάντε κλικ στην [Εκτύπωση].