Συντήρηση

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα αναλώσιμα αντικατάστασης και τον καθαρισμό για να εξασφαλίσετε μια άνετη χρήση της συσκευής για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει επίσης τις ενημερώσεις και τις αφαιρέσεις ενός προγράμματος οδήγησης σε έναν υπολογιστή συνδεδεμένο με τη συσκευή.

Υπόμνημα

Μπορείτε να δείτε τις διαδικασίες για την αντικατάσταση αναλώσιμων και τον καθαρισμό των εξαρτημάτων από τον πίνακα χειριστή. Πατήστε [Troubleshooting (Αντιμετώπιση προβλημάτων)] στον πίνακα αφής.