Διαγραφή Εγκατεστημένων Οδηγών

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο αφαίρεσης του προγράμματος οδήγησης που έχει εγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή. Πρέπει να έχετε τα δικαιώματα διαχειριστή για τον υπολογιστή, για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία.