Makineyi Ayarlama

Makine ilk defa çalıştırıldığında ya da ayarlar başlatıldığında, [Easy Setup (Kolay Kurulum)] görüntülenir. Gereken bilgileri ayarlamak için ekrandaki talimatları takip edin. [Skip>> (Atla>>)] öğesine basarak, ayarı atlayabilirsiniz.

Kısa not

En basit adımlar burada gösterilmektedir.