Sınama Baskısı

Kısa not

Sınama sayfasını yazdırmak istemiyorsanız, [Skip>> (Atla>>)] öğesine basın. Kolay Kurulum işlemi tamamlanır ve giriş ekranı görünür.

 1. [5.Print Test (5. Yazdırma Testi)] ekranının görüntülendiğini kontrol edin ve ardından, [Next (İleri)] öğesine basın.

  Yazdırma Testi ekranı görüntülenir.

 2. [Print Test (Yazdırma Testi)] öğesine tıklayın.

 3. [Yes (Evet)] öğesine basın.

 4. Menü haritasının yazdırıldığını kontrol edin ve ardından [Close (Kapat)] öğesine basın.

 5. [Complete (Tamamlandı)] öğesine basın.

  Kolay Kurulum işlemi tamamlanır ve giriş ekranı görünür.

  Kısa not

  Ayarları, istediğiniz zaman giriş ekranının üst tarafındaki [Device Settings (Aygıt Ayarları)] > [Easy Setup (Kolay Kurulum)] öğesinden değiştirebilirsiniz.