Ağ Ayarları

Kısa not

 • Bir ağa bağlanmak istemezseniz Sınama Baskısıbölümüne gitmek için [Skip>> (Atla>>)] öğesine basın.

 • Bu makineyi kullanırken ağ ayarları gerektiğinden, ağ ayarını burada yapmanız gerekir. (Sadece ağ işlevini kullanan müşteriler için)

 1. [4. Network Setting (4. Ağ Ayarı)] ekranının görüntülendiğini kontrol edin ve ardından, bir LAN kablosu ile bağlanmak için [Next (İleri)] öğesine basın.

  Kablosuz bağlantı için ağ ayarlarını burada yapmanız gerekmez. [Skip>> (Atla>>)] öğesine basın ve Sınama Baskısıbölümüne gidin. Kablosuz bağlantı ayarları [Easy Setup (Kolay Kurulum)] bittikten sonra gerçekleştirilir.

 2. Kablo bağlantısının doğru şekilde yapıldığını kontrol edin.

 3. Bir IP adresi ayarlayın. [Auto (Otomatik)] öğesine basın.

  Kısa not

  Manüel olarak ayarlarken, sağlayıcınız ya da ağ yöneticiniz tarafından belirtilen aşağıdaki değerleri kontrol edin.

  • IP Adresi

  • Alt Ağ Maskesi

  • Varsayılan Ağ Geçidi

  • DNS Sunucusu (Birincil)

  • DNS Sunucusu (İkincil)

  • WINS Sunucusu (Birincil)

  • WINS Sunucusu (İkincil)

 4. Ayar güncelleştirildikten sonra görüntülenen aşağıdaki ekran üzerinde [Close (Kapat)] öğesine basın.

  Kısa not

  • Ayarı güncelleştirme işlemi tamamlanana kadar bekleyin.

  • Ekran, [Close (Kapat)] öğesine basılmadan, yaklaşık 7 saniye içinde otomatik olarak geçiş yapar.