Tarih ve Saati Ayarlama

 1. [2. Date/Time Setting (2. Tarih/Saat Ayarı)] ekranının görüntülendiğini kontrol edin ve ardından, [Next (İleri)] öğesine basın.

  Saat dilimi ayarı ekranı görünür.

 2. Kullanmak istediğiniz saat dilimi için [Select (Seç)] öğesine basın.

  Kısa not

  Ekranlar arasında geçiş yapmak için [] [] öğesine basın.

 3. Yaz saatini ayarlayın.

  Ortamınıza uygun bir ayar seçin ve [Next (İleri)] öğesine basın.

 4. [Manual (Manüel Besleme)] öğesine basın.

 5. [] [] Öğesini ya da operatör panelindeki sayısal tuş takımını kullanarak ayı girin.

  (sayısal tuş takımı) simgesinin olduğu alana bir değer girmek için operatör panelindeki sayısal tuş takımını kullanın.

 6. Günü girmek için [Day (Gün)] girdi kutusuna bir defa basın.

 7. Yılı girmek için [Year (Yıl)] girdi kutusuna bir defa basın ve ardından, [Next (İleri)] öğesine basın.

 8. Tarih girdiğiniz şekilde geçerli saati girmek için, [] [] öğesini ya da operatör panelindeki sayısal tuş takımını kullanın ve ardından, [Next (İleri)] öğesine basın.

  Ayar değerleri güncelleştirilir.

 9. [Close (Kapat)] öğesine basın.

  Kısa not

  Ekran, [Close (Kapat)] öğesine basılmadan, yaklaşık 7 saniye içinde otomatik olarak geçiş yapar.