• Effektivitet
  • Säkerhet
  • Ekologi
  • Behändiga tips
Skrivarinställningar JOBBMAKRO Delad jobbutskrift
Krypterad PDF Privat utskrift Användarautentisering / Åtkomstkontroll
Automatisk leverans Energisparläge Spara toner
Skanning till delad mapp Skanna till e-post E-post larm