Koble til en telefonlinje

Dette avsnittet beskriver hvordan du kan koble en telefonlinje for å kunne overføre fakser. Pass på at du kobler til en telefonlinje som er egnet for ditt miljø før du sender eller mottar fakser.

Metoden for å koble til telefonlinjen avhenger av miljøet. Koble til en telefonlinje som er egnet for ditt miljø ved å sette deg inn i illustrasjonene i denne håndboken.

Sett telefonlinjen i maskinens fordypning slik at den ikke er for løs.

Notat

Du kan ikke koble direkte til en ISDN-linje. Bruk en terminaladaptor (TA) som kobles til LINE-kontakten på maskinen.

Nr.

Navn

1

Telefonledning

2

LINE-kontakt

3

Offentlig linje (analog)

 1. Koble den ene enden av telefonledningen (1) til LINE-kontakten (2) på maskinen, og den andre enden til telefonnettet (analogt) (3).

  Notat

  Pass på at du ikke uforvarende kobler ledningen til TEL-kontakten.

Nr.

Navn

1

Telefonledning

2

LINE-kontakt

3

Offentlig linje (analog)

4

Telefonkontaktdeksel

5

TEL-kontakt

 1. Koble den ene enden av telefonledningen (1) til LINE-kontakten (2) på maskinen, og den andre enden til telefonnettet (analogt) (3).

 2. Fjern telefonkontaktdekselet (4).

 3. Koble kabelen til den eksterne telefonen til TEL-tilkoblingen (5) på maskinen.

  En telefonen som er koblet til maskinen, kalles ekstern telefon.

  Notat

  • Bare én telefon kan være koblet til maskinen.

  • Ikke koble telefonen til maskinen parallelt. Hvis du kobler telefonen til maskinen parallelt, oppstår følgende problemer, som resulterer i at maskinen ikke fungerer som den skal.

   • Hvis du løfter av røret på telefonen som er koblet i parallell mens maskinen sender eller mottar en faks, kan forstyrrelsen føre til at faksen blir gjengitt feil, eller at det opptar en kommunikasjonsfeil.

   • Hvis det innkommende anropet er et vanlig telefonanrop, kan telefonen ringe langsommere eller slutte å ringe tidligere en den skal, og hvis det innkommende anropet er en faks, kan det hende at maskinen ikke klarer å motta faksen.

  • Hvis du kobler til en telefon med faksfunksjon, deaktiver faksfunksjonen (deaktiver faksmottak) før bruk.

  Minne

  Drekte sammenkobling krever ytterligere monteringsarbeid. Kontakt telefonselskapet.

Nr.

Navn

1

Telefonledning

2

LINE-kontakt

3

Offentlig linje (analog)

4

TEL-kontakt

5

Splitter

6

ADSL-modem

 1. Koble telefonledningen (1) som er knyttet til ADSL-modemet (6), til LINE-kontakten (2) på maskinen.

 2. Fjern telefonkontaktdekselet.

 3. Koble kabelen til den eksterne telefonen til TEL-tilkoblingen (4) på maskinen.

Minne

 • Hvis et faksanrop mislykkes, sett PBX-linjen til [ON (PÅ)].

  Faksoppsett

 • Hvis det oppstår en feil ved faksoverføring eller mottak, setter du [Super G3] til [OFF].

  Brukerinstallasjon

Nr.

Navn

1

Telefonledning

2

LINE-kontakt

3

TEL-kontakt

4

Optisk IP-telefon som samsvarer med telefon

* Sett inn i telefoninngangen.

5

LAN-kabel

6

Optisk nettverksenheten (ONU – Optical Network Unit)

7

Optisk kabel

 1. Koble telefonledningen (1) som er knyttet til den optiske IP-telefonen, til LINE-kontakten (2) på maskinen.

 2. Fjern telefonkontaktdekselet.

 3. Koble den eksterne telefonledningen til TEL-kontakten (3) på maskinen.

Minne

 • Hvis et faksanrop mislykkes, sett PBX-linjen til [ON (PÅ)].

  Faksoppsett

 • Hvis det oppstår en feil ved faksoverføring eller mottak, setter du [Super G3] til [OFF].

  Brukerinstallasjon

Nr.

Navn

1

Telefonledning

2

LINE-kontakt

3

Offentlig linje (analog)

4

TEL-kontakt

5

Kontrollenhet inkludert PBX, osv.

6

Telefonledning

 1. Koble telefonledningen (1) som er knyttet til telefonnettet (analogt) (3) til LINE-kontakten (2) på maskinen.

 2. Plugg telefonkabelen (6) som er koblet til en styreanordning slik som PBX (5) inn i TEL kontakten (4) i maskinen.

Minne

 • "Home Telephone" er en enkel bryter til bruk hjemme, og kan brukes for å koble mange telefoner til én eller to telefonlinjer, slik at du kan sette opp et nettverk av flere telefoner og porttelefoner.

 • Business Phone er et enkelt switcher, som kan romme tre eller flere telefonlinjer, som mange telefoner kan dele, og tillate forlengelse-telefoner eller annet bruk.

Nr.

Navn

1

Telefonledning

2

LINE-kontakt

3

Offentlig linje (analog)

4

TEL-kontakt

5

Kontrollenhet inkludert PBX, osv.

 1. Koble den ene enden av telefonledningen som følger med (1) LINJE-tilkoblingen (LINE) (2) på maskinen, og den andre enden til en kontrollenhet, så som en PBX (5).

  Hvis du bruker telefonlinjen både til faks og telefon, koble TEL-kontakten (4) og den eksterne telefonen med telefonledningen.

Minne

Hvis du kobler til en PBX ("private branch exchange"), angi PBX-linje til [ON (PÅ)].

Faksoppsett

Nr.

Navn

1

Telefonledning

2

LINE-kontakt

3

Offentlig linje (analog)

4

TEL-kontakt

5

CS-tuner eller digitalt fjernsyn

6

Telefonledning

 1. Koble telefonledningen (1) som er knyttet til telefonnettet (analogt) (3) til LINE-kontakten (2) på maskinen.

 2. Fjern telefonkontaktdekselet.

 3. Plugg telefonkabelen (6) som er tilkoblet CS-tuneren eller digitalt fjernsyn (5) inn i TEL-tilkoblingen (4) på maskin.