Tilkobling med en USB-enhet

Notat

USB-forbindelsen er deaktivert som standard. Du må endre innstillingen for USB-modus før du kobler denne maskinen til en PC ved bruk av en USB-kabel. Velg [Admin Setup (Admin oppsett)] - [Manage Unit (Behandling)] - [Local Interface (Lokalt grensesnitt)] - [USB Menu (USB-meny)], og endre deretter [USB Assignment (USB-tildeling)] fra [IPP (IPP)] til [Legacy (Legat)].

 1. Klargjør en USB-kabel.

  USB-kabler er ikke inkludert i pakken. Skaff en USB 2.0-kabel separat.

  Minne

  Hvis du vil koble i USB 2.0 Hi-Speed-modus, må du bruke en Hi-Speed USB 2.0 USB-kabel.

 2. Slå av maskinen og datamaskinen.

  Slå maskinen av

 3. Koble den ene enden av USB-kabelen inn i USB-grensesnitt-tilkoblingen på maskinen.

  Notat

  Du må ikke koble USB-kabelen til nettverksgrensesnittkoblingen. Det kan føre til funksjonsfeil.

 4. Koble den ene enden av USB-kabelen inn i USB-grensesnitt-tilkoblingen på datamaskinen.

  Notat

  Hvis du bruker Windows, må du ikke koble den andre enden av USB-kabelen til datamaskinen før det vises en melding på skjermen om at installeringen av driveren har startet.