Slå maskinen av

Notat

  • Kontroller at maskinen ikke er i ferd med å motta en faks eller andre data fra en datamaskin før du slår den av.

  • Trykk og hold av/på-knappen i 5 sekunder eller mer for å tvinge maskinen til å slå seg av. Denne metoden skal bare brukes hvis det oppstår et problem.

    Du finner mer informasjon om feilsøking av maskinen i "Feilsøking".

  1. Hold strømbryteren inne i omtrent ett sekund.

    Meldingen "Shutdown in progress. Please Wait. The machine turns off automatically." vises, og LED-lampen for strømbryteren blinker med intervaller på omtrent ett sekund.

    Maskinen slår seg av automatisk etter en liten stund, og LED-lampen for strømbryteren slutter å lyse.

Hva du bør gjøre hvis du ikke bruker denne maskinen over en lengre periode

Hvis du ikke bruker denne maskinen over en lengre periode på grunn av helligdager, turer, eller andre grunner, ta strømledningen ut av stikkontakten.

Minne

Denne maskinen vil ikke oppleve noen funksjonsfeil hvis strømkabelen er trukket ut over en lengre periode (4 uker eller mer).