Legge i papir

Dette kapitlet inneholder diverse informasjon om papir som kan legges inn maskinens papirskuffer.

For å stille inn papirtype og -vekt, trykk [Device Settings (Enhetsinnstillinger)] > [Paper Setup (Papiroppsett)] og trykk på skuffen du ønsker, velg deretter [Media Type (Medietype)] eller [Media Weight (Medievekt)].

Støttede papirtyper

For å skrive ut med høy kvalitet må du bruke papirtyper som støtter kravene med hensyn til materiale, vekt og overflatefinish. Bruk fotopapir.

Hvis du skriver ut på papir som ikke er anbefalt av OKI, må du kontrollere utskriftskvaliteten og hvordan det beveger seg gjennom maskinen for å sikre at det ikke oppstår problemer.

Papirtype

Papirtype og papirformat (mm) (Tallene i parentes er oppgitt i tommer.)

Papirvekt

Vanlig papir

A3

297 x 420:

64 to 256 g/m2 (17 to 68 lb)

For duplex printing, 64 to 220 g/m2 (7 to 58 lb)

Notat

Printingen blir langsommere hvis du stiller inn papir som er 216 mm (8.5 tommer) bredt eller smalere.

A4

210 x 297

A5

148 x 210

A6

105 x 148

B4

257 x 364:

B5

182 x 257:

B6

128 x 182:

B6 Halv

64 x 182

Letter

215,9 x 279,4 (8,5 x 11)

Legal 13

215,9 x 330,2 (8,5 x 13)

Legal 13,5

215,9 x 342,9 (8,5 x 13,5)

Legal 14

215,9 x 355,6 (8,5 x 14)

Executive

184,2 x 266,7 (7,25 x 10,5)

Statement

(5,5 x 8,5)

8.5" SQ

(8,5 x 8,5)

Folio (210 x 330 mm)

210 x 330:

8K (270 x 390 mm)

270 x 390:

8K (273 x 394 mm)

273 x 394:

8K (260 x 368 mm)

260 x 368:

16K (184 x 260 mm)

184 x 260:

16K (195 x 270 mm)

195 x 270

16K (197 x 273 mm)

197 x 273

4 x 6 tommer

(4 x 6)

5 x 7 tommer

(5 x 7)

Egendefinert

Bredde: 64 til 297

Lengde: 90 til 1321

64 to 256 g/m2 (17 to 68 lb)

Konvolutt

Com-10

104,8 x 241,3 (4,125 x 9,5)

Konvolutter må være laget av papir med vekt på 85 g/m2 (24 pund), og klaffen må være brettet inn.

DL

110 x 220 (4,33 x 8,66)

C5

162 x 229 (6,4 x 9)

C4

229 x 324 (9 x 12,76)

Etikett

A4

210 x 297

0,1 til 0,2 mm

Letter

8,5 x 11 (215,9 x 279,4)

Delvis utskriftspapir

Tilsvarende som for enkelt papir

64 to 256 g/m2 (17 to 68 lb)

Fargepapir

Tilsvarende som for enkelt papir

64 to 256 g/m2 (17 to 68 lb)

Anbefalt papir

Maskinen støtter en rekke forskjellige utskriftsmedier, inkludert et stort utvalg papirvekter og -formater. Dette avsnittet beskriver hvordan du velger og bruker medier. For å oppnå best mulig ytelse bør du bruke vanlig papir med vekt på 75–90 g/m2 , som er laget for å brukes i kopimaskiner og laserskrivere. Bruk av svært preget eller svært grovt teksturert papir anbefales ikke. Forhåndstrykket brevpapir kan benyttes, men blekket må ikke smitte av når det utsettes for de høye fikseringstemperaturene som brukes i utskriftsprosessen.

 • Konvolutter

  Konvolutter må ikke være vridd, krøllet eller deformert på andre måter. De må også være av typen som har rektangulær klaff og lim som ikke blir påvirket av varmevalsefikseringen som brukes i denne typen maskin. Windows-konvolutter egner seg ikke.

 • Etiketter

  Etikettark må også være av den typen som anbefales for bruk i kopimaskiner og laserskrivere, der den ene siden er helt dekket av etiketter. Andre typer etikettark kan skade skriveren dersom etikettene løsner i løpet av utskriftsprosessen.

Lagre papir i følgende omgivelser for å opprettholde kvaliteten.

 • Inne i et skap, eller annet tørt og mørkt sted

 • På et flatt underlag

 • Temperatur: 20℃

 • Luftfuktighet: 50 % RF (relativ luftfuktighet)

Papir må ikke lagres slik:

 • Rett på gulvet

 • På et sted hvor det utsettes for direkte sollys

 • Nær innsiden av en yttervegg

 • På et ujevnt underlag

 • Et sted der statisk elektrisitet kan genereres

 • På et sted hvor det kan oppstå svært høye temperaturer eller store temperaturvariasjoner

 • I nærheten av denne maskinen, et klimaanlegg, en varmeovn eller en ventil.

Notat

 • Ikke åpne en pakke med papir før den skal brukes.

 • Ikke la papiret ligge utpakket i lengre tid. Dette kan medføre utskriftsproblemer.

Følgende papirtyper og -mengder kan legges inn i hver skuff:

Laste inn i Skuff 1

Papirformater som kan brukes

Kapasitet

Papirvekt

A3

A4

A5*

A6*

B4

B5

B6

Tabloid

Letter

Legal (13 tommer)

Legal (13,5 tommer)

Legal (14 tommer)

Executive

Statement*

8.5" SQ (8.5 x 8.5 tommer)

Folio (210 x 330 mm)

8K (270 x 390 mm)

8K (273 x 394 mm)

8K (260 x 368 mm)

16K (184 x 260 mm)

16K (195 x 270 mm)

16K (197 x 273 mm)

Egendefinert

300 ark

(hvis papirvekten er 80 g/m2)

Lyst

(64 til 82 g/m2)

Medium tynt

(83 til 90 g/m2)

Middels

(91 til 105 g/m2)

Tykt

(106 til 128 g/m2)

Ultratykt1

(129 til 188 g/m2)

Ultratykt 2

(189 til 220 g/m2)

*Papiret kan ikke brukes til tosidige utskrifter.

Lasting i Skuff 2/3/4 (Valgfritt)

Papirformater som kan brukes

Kapasitet

Papirvekt

A3

A4

A5*

B4

B5

Tabloid

Letter

Legal (13 tommer)

Legal (13,5 tommer)

Legal (14 tommer)

Executive

8.5" SQ (8.5 x 8.5 tommer)

Folio (210 x 330 mm)

8K (270 x 390 mm)

8K (273 x 394 mm)

8K (260 x 368 mm)

16K (184 x 260 mm)

16K (195 x 270 mm)

16K (197 x 273 mm)

Egendefinert

535 ark

(hvis papirvekten er 80 g/m2)

Lyst

(64 til 82 g/m2)

Medium tynt

(83 til 90 g/m2)

Medium

(91 til 105 g/m2)

Tykt

(106 til 128 g/m2)

Ultratungt 1

(129 til 188 g/m2)

Notat

 • Papirvekten lastet i en ekstra skuff er 64 til 176g/m2.

 • Den spesifiserte papirvekten for Svært tykt 1 blir beskrevet som 129 til 188 g/m2, men vekten som kan skrives ut er opp til 176 g/m2.

* Papiret kan ikke brukes til tosidige utskrifter.

Innlasting i MP-skuffen

Papirformater som kan brukes

Kapasitet

Papirvekt

A3

A4

A5*

A6*

B4

B5

B6

Tabloid

Letter

Legal (13 tommer)

Legal (13,5 tommer)

Legal (14 tommer)

Executive

Statement*

8.5" SQ (8.5 x 8.5 tommer)

Folio (210 x 330 mm)

8K (270 x 390 mm)

8K (273 x 394 mm)

8K (260 x 368 mm)

16K (184 x 260 mm)

16K (195 x 270 mm)

16K (197 x 273 mm)

Indekskort (3x5tommer)*

4 x 6 tommer*

5 x 7 tommer*

Egendefinert

Com-10*

DL*

C5*

C4

100 ark

(hvis papirvekten er 80 g/m2)

10 ark (konvolutter)

Lyst

(64 til 82 g/m2)

Medium tynt

(83 til 90 g/m2)

Middels

(91 til 105 g/m2)

Tykt

(106 til 128 g/m2)

Ultratykt1

(129 til 188 g/m2)

Ultratykt 2

(189 til 220 g/m2)

Ultratykt3

(221 til 256 g/m2)

* Papiret kan ikke brukes til tosidige utskrifter.

Papir kan lastes i følgende tre skuffer; Skuff 1, Skuff 2/3/4 (valgfritt) og MP-skuffen.

Sett konvolutter eller etiketter i MP-skuffen.

Lasting i Skuff 1 eller Skuff 2/3/4

Følgende prosedyre forklarer hvordan du legger papir i skuff 1 eller skuff 2/3/4 (valgfri).

Notat

Følgende prosedyre bruker skuff 1 som et eksempel, men det samme gjelder skuff 2/3/4 (valgfri).

 1. Trekk ut papirskuffen.

 2. Sett bryteren for papirstørrelse (1) til å passe med papirstørrelsen som legges i.

 3. Tilpass papirlederen til bredden på papiret som skal legges inn.

 4. Tilpass papirstopperen til lengden på papiret som skal legges inn.

  Når du laster A6-størrelse papir, flytt papirstopperen (2) forover og fjern den en gang, for deretter å installere den på metalldelen. Skyv papirstøtten i pilens retning og fest den.

 5. Luft papirbunken godt og innrett kantene på arkene.

 6. Legg i papiret med utskriftssiden ned.

  Notat

  Ikke legg inn så mye papir at det kommer over "Triangle"-merket på papirlederen.

 7. Sikre det innsatte papiret med papirføreren.

 8. Kontroller om størrelsen på papiret du la i passer med innstillingen på papirstørrelsebryteren.

 9. Skyv inn papirskuffen til den stopper.

  Dersom du legger i en papirstørrelse som ikke kan velges på bryteren for papirstørrelse, sett bryteren til [Annen], og sett deretter papirstørrelsen på kontrollpanelet.

 10. Trykk [Device Settings (Enhetsinnstillinger)] på berøringspanelet.

 11. Trykk [Paper Setup (Papiroppsett)].

 12. Trykk på skuffen som papiret skal settes inn i.

 13. Still inn [Paper Size (Papirstørrelse)], [Media Type (Medietype)], og [Media Weight (Medievekt)].

 14. Trykk Tilbake inntil hjemmeskjermbildet vises.

Innlasting i MP-skuffen

Denne fremgangsmåten beskriver hvordan du legger inn papir i multimaterskuffen.

 1. Åpne multifunksjonsskuffen framover ved å stikke fingrene inn i frontnisjen.

 2. Trekk ut papirstøtten ved å holde i midtdelen av den.

 3. Åpne understøtten.

 4. Åpne papirinnstillingsdekselet.

 5. Tilpass papirlederen for manuell mating til bredden på papiret som skal legges inn.

 6. Legg inn papiret med den siden det skal skrives på, opp, slik at kanten berører papirmaterinngangen.

  Notat

  Ikke legg inn så mye papir at det kommer over "Triangle"-merket.

 7. Lukk papirinnstillingsdekselet.

  Notat

  Når skriveren er i strømsparingsmodus., trykk på <STRØMSPARING>-knappen for å gjenopprette fra modusen.

 8. Still inn [Paper Size (Papirstørrelse)], [Media Type (Mediatype)], og [Media Weight (Medievekt)] på oppsettsskjermen for papir.

 9. Trykk [Close (Lukk)].

  Notat

  • Ikke last inn papir av ulike størrelse, type eller vekt.

  • Ved lasting av papir, fjern papir satt i MP-skuffen, rett opp kantene til papirbunkene og sett dem inn.

  • Det skal kun settes papir i MP-skuffen.

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger inn konvolutter i multimaterskuffen.

 1. Åpne multifunksjonsskuffen framover ved å stikke fingrene inn i frontnisjen.

 2. Trekk ut papirstøtten ved å holde i midtdelen av den.

 3. Åpne understøtten.

 4. Åpne papirinnstillingsdekselet.

 5. Tilpass papirlederen for manuell mating til bredden på konvolutten som legges inn.

 6. Legg inn konvolutten med skriftsiden opp slik at kanten berører papirmaterinngangen.

  Notat

  Ikke legg inn så mange konvolutter at de kommer over "Triangle"-merket.

  Com-10, DL, C5

  C4

  Minne

  Dersom du bruker konvolutter med klaff (for liming) på langsiden (Com-10, DL, C5), last dem inn med klaffen brettet slik at klaffen er på venstre side ved mating.

 7. Lukk dekslet til papirsettet.

 8. Åpne det bakre utskriftskuffen.