Koble til ved å velge et trådløst lokalnettverkstilgangspunkt fra operatørpanelet

Hvis et trådløst lokalnettverkstilgangspunkt ikke støtter WPS, kan du angi et trådløst lokalnettverkstilgangspunkt du vil bruke på listen som maskinen viser, for å opprette en kobling. I dette tilfellet må du skrive inn en krypteringsnøkkel.

Gjør innstillingene ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

 1. Kontroller at SSIDen og krypteringsnøkkelen er i samsvar med brukerhåndboken eller annen dokumentasjon som følger med det trådløse lokalnettverkstilgangspunktet, og skriv ned informasjonen.

  Minne

  • SSID kalles også nettverksnavn, ESSID eller ESS-ID.

  • Krypteringsnøkkelen kalles også nettverksnøkkel, sikkerhetsnøkkel, passord eller forhåndsdelt nøkkel.

 2. Kontrollere at de trådløse nettverkstilgangspunktet starter og fungerer normalt.

 3. Slå maskinen på.

  Minne

  Hvis følgende skjermbilde vises, trykk [Ja] og fortsetter med trinn 6.

 4. Trykk på [Device Settings].

 5. Trykk på [Wireless(Infrastructure) Setting (Trådløs (Infrastruktur) innstilling)].

 6. Skriv inn administratornavnet og -passordet og trykk [OK (OK)]

  Navnet og passordet for fabrikkinnstillingene er henholdsvis "admin" og "aaaaaa".

  Følgende melding vises i ca. 5 sekunder.

 7. Trykk på [Enable (Aktiver)].

 8. Trykk [Trådløst nettverksvalg].

  Maskinen begynner å søke etter trådløse nettverkstilgangspunkt. Vent en stund.

 9. Velg et trådløst LAN tilgangspunkt for tilkobling, og trykk deretter på [Velg].

  Notat

  Hvis bare [Manual Setup] vises, eller SSIDen for det trådløse lokalnettverkstilgangspunktet du vil bruke, ikke vises på listen, gjør du innstillingene ved hjelp av fremgangsmåten i "Opprette en tilkobling ved å konfigurere manuelt ved hjelp av operatørpanelet".

  Skjermen viser det innskrivingsskjermbildet for innskriving av krypteringsnøkkel som gjelder krypteringsmetoden for det valgte trådløse lokalnettverkstilgangspunktet.

 10. Skriv inn krypteringsnøkkelen og trykk på [OK].

  Minne

  Krypteringsnøkkelen varierer avhengig av det trådløse nettverkstilgangspunktet eller sikkerheten.

  • Hvis meldingen [Enter the Pre-share Key] vises

  Element

  Beskrivelse

  Sikkerhet

  WPA/WPA2-PSK

  Krypteringsnøkkel

  Skriv inn den forhåndsdelte nøkkelen.

  • Hvis meldingen [To make this setting, make the changes from the web page.] vises

  Element

  Beskrivelse

  Sikkerhet

  WPA/WPA2-EAP

  Gjøre innstillinger fra nettsiden for maskinen.

  Åpne nettsiden til denne maskinen.

  • Hvis [Enter WEP Key. (Angi WEP-kode.)] vises

  Element

  Beskrivelse

  Sikkerhet

  WEP

  Krypteringskode

  Tast Inn WEP-kode

  • Hvis et av ovenstående tilfeller gjelder

  Element

  Beskrivelse

  Sikkerhet

  Deaktiver

  Krypteringsnøkkel

  Det er ikke nødvendig å skrive inn noe her.

 11. Hvis SSID-en som vises er identisk med SSID-en du skrev inn i trinn 1, trykk [Ja].

  Når det følgende skjermbildet vises, er konfigureringen av det trådløse lokalnettverket fullført.

  Hvis følgende skjermbilde vises, gjentar du fremgangsmåten fra trinn 5.