Opprette en tilkobling ved å konfigurere manuelt ved hjelp av operatørpanelet

Angi informasjonen for det trådløse LAN tilkoblingspunktet (SSID, krypteringsmetode og krypteringsnøkkel) manuelt for å koble til trådløst LAN.

Gjør innstillingene ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

 1. Kontroller SSID, krypteringsmetode og krypteringskode ved å se bruksanvisningen som er inkludert med et trådløst LAN-tilgangspunkt eller andre dokumenter, og skriv ned informasjonen.

  Notat

  Hvis krypteringsmetoden er WPA-EAP og WPA2-EAP, angi den fra Internettsiden til maskinen.

  For detaljer, åpne nettsiden til denne maskinen, og klikk på [Admin Setup (Admin oppsett)] > [Network (Nettverk)] > [Wireless(Infrastructure) Setting (Trådløs (Infrastruktur) innstilling)] > [Manual Upset (Manuelt oppsett)].

  Åpne nettsiden til denne maskinen.

  Minne

  • En SSID kan også ha navn etter en annen type nettverk, slik som ESSID eller ESS-ID.

  • Krypteringsnøkkelen kan også kalles nettverksnøkkel, sikkerhetsnøkkel, passord eller forhåndsdelt nøkkel.

 2. Kontrollere at de trådløse nettverkstilgangspunktet starter og fungerer normalt.

 3. Slå maskinen på.

  Minne

  Hvis følgende skjermbilde vises, trykk [Ja] og fortsetter med trinn 6.

 4. Trykk på [Device Settings].

 5. Trykk på [Trådløse innstillingen].

 6. Skriv inn administratornavnet og -passordet og trykk [OK (OK)]

  Navnet og passordet for fabrikkinnstillingene er henholdsvis "admin" og "aaaaaa".

  Følgende melding vises i ca. 5 sekunder.

 7. Trykk på [Enable (Aktiver)].

 8. Trykk [Trådløst nettverksvalg].

  Maskinen begynner å søke etter trådløse nettverkstilgangspunkt. Vent en stund.

  Det vises en liste med SSIDer for gyldige trådløse nettverkstilgangspunkt.

 9. Trykk på [Manuelt oppsett].

 10. Skriv inn SSID og trykk på [Neste].

  Notat

  SSIDen skiller mellom små og store bokstaver. Tast inn SSIDen på riktig måte.

 11. Velg krypteringsmetoden du valgte i trinn 1 og deretter klikk [Neste].

  Minne

  Krypteringsnøkkelen varierer avhengig av det trådløse nettverkstilgangspunktet eller sikkerheten.

 12. Prosedyren avhenger av krypteringsmetoden du valgte i trinn 11.

  • Når [WPA/WPA-PSK] velges:

   Velg [TKIP/AES] og trykk på [Next (Neste)]. Skriv inn den forhåndsdelte nøkkelen, og trykk på [Next (Neste)].

  • Når [WPA2-PSK] velges:

   Velg [AES] og trykk [Next (Neste)]. Skriv inn den forhåndsdelte nøkkelen, og trykk på [Next (Neste)].

  • Når [WEP] velges:

   Skriv inn WEP-nøkkelen og trykk på [Next (Neste)].

  • When [Disable (Deaktiver)] velges:

   Gå til trinn 13.

 13. Hvis det viste innholdet er det du skrev inn i trinn 1, trykk [Ja].

  Minne

  Det vil ta ca. 30 sekunder før maskinen oppdager det trådløse nettverkstilgangspunktet.

  Når det følgende skjermbildet vises, er konfigureringen av det trådløse lokalnettverket fullført.

  Hvis maskinen ikke finner det angitte trådløse nettverkstilgangspunktet, vises det følgende skjermbildet: Det kan bety at det angitte trådløse nettverkstilgangspunktet ikke fungerer slik det skal, eller at den angitte informasjonen (SSID-krypteringsmetoden og krypteringsnøkkelen) kan være feil. Kontroller.