Kontrollere at tilkoblingen fungerer som den skal

Dette avsnittet beskriver fremgangsmåten for å kontrollere om en kobling som er opprettet til et trådløst lokalnettverk fungerer som den skal.

Kontroller ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

  1. Hvis antennesymbolet vises øverst til høyre på berøringspanelet, fungerer forbindelsen som den skal.

    Minne

    Antennemerket vises kanskje ikke på noen skjermbilder slik som startskjermen for kopi.

Hvis den trådløse lokalnettverksforbindelsen er ustabil

Hvis den trådløse LAN-tilkoblingen er ustabil, les advarslene i "Koble denne maskinen til et nettverk" I denne håndboken, endre deretter plasseringen til maskinen og det trådløse LAN-tilgangspunktet. Hvis du ikke finner noen løsning, selv etter å ha lest advarslene, sett maskinen og det trådløse LAN-tilgangspunktet nær hverandre.