Oppretter forbindelse med et Trådløst LAN (AP-modus) (Bare når det er montert en trådløs LAN-modul)

Trådløst LAN (AP-modus) kobler trådløse enheter (datamaskiner, lesebrett, smarttelefoner, osv.) direkte til maskinen uten å bruke et trådløst LAN tilkoblingspunkt.

Notat

 • Trådløs (Infrastruktur) og Trådløs (AP-modus) kan ikke aktiveres samtidig.

 • Når en trådløs (AP-modus) er aktivert, vil ikke maskinen gå i dvalemodus, men går i hvilemodus.

 • Ikke plasser elektriske produkter som avgir svake radiobølger (for eksempel mikrobølgeovner eller digitale trådløse telefoner) nær maskinen.

 • Hvis det finnes metall, aluminiumsrammer eller armert betong mellom maskinen og trådløse enheter, kan de være vanskeligere å etablere forbindelse.

 • Kommunikasjonshastigheten i en trådløs LAN-tilkobling kan være langsommere enn for kablet LAN eller USB-tilkoblinger, avhengig av miljøet. Hvis du ønsker å skrive ut store mengder data, så som et bilde, anbefales det å skrive ut med et kablet LAN eller en USB-tilkobling.

Forberede bruk av et trådløst LAN (AP-modus)

Du kan bruke maskinen som et forenklet trådløst tilkoblingspunkt for å koble trådløse enheter direkte til maskinen.

Kontroller om de trådløse enhetene du har samsvarer med følgende krav.

Element

Verdi

Standard

IEEE802.11 b/g/n

Sikkerhet

WPA2-PSK(AES)

Kontroller innstillingsmetoden for rådløst LAN (AP-modus)

Kontroller om de trådløse enhetene støttes av WPS-PBC (trykknapp) og velg innstillingsmetoden.

Hvis de trådløse enhetene dine støtter WPS-PBC, se «Automatisk tilkobling (knapp)», og hvis du ikke er sikker på om tilgangspunktet ditt støtter WPS-PBC, se «Manuelt oppsett».

 • Automatisk tilkobling (knapp)

  Hvis de trådløse enhetene dine støtter WPS-PBC (trykknapp), kan du koble til det trådløse lokalnettet (AP-modus) med WPS-knappen.

 • Manuelt oppsett

  Hvis de trådløse enhetene dine ikke støtter WPS-PBC (trykknapp), kan du legge inn maskinens [SSID] og [Password (Passord)] i de trådløse enhetene dine for å koble til det trådløse lokalnettet (AP-modus).

Automatisk tilkobling (knapp)

Hvis de trådløse enhetene dine støtter WPS-PBC (trykknapp), kan du koble til det trådløse lokalnettet (AP-modus) med WPS-knappen.

Følg fremgangsmåten nedenfor.

 1. Finn posisjonen til WPS-knappen på den trådløse enheten din i håndboken som følger med enheten.

 2. Slå på maskinen.

  Minne

  Hvis følgende skjermbilde vises, merkes du av i boksen [Do not show next time (Ikke vis neste gang)] og trykker på [No (Nei)].

 3. Trykk [Device Settings (Enhetsinnstillinger)] på berøringspanelet.

 4. Trykk på [Admin Setup (Administrasjonsoppsett)].

 5. Skriv inn administratorens navn og passord og trykk på [OK (OK)].

  Standard administratornavn og passord fra fabrikken er henholdsvis "admin" og "aaaaaa".

 6. Trykk på [Network Menu (Nettverksmeny)].

 7. Trykk på [Network Setting (Nettverksinnstilling)].

 8. Trykk på [Wireless(AP Mode) Setting (Innstilling av Trådløs (AP-modus))].

  Meldingen nedenfor vises i ca. fem sekunder.

 9. Trykk på [Enable (Aktiver)].

 10. Trykk på [Automatic connection (push-button) (Automatisk tilkobling (knapp))].

 11. Trykk [Yes (Ja)].

 12. Start WPS-PBC (trykknapp) på den trådløse enheten din for å koble deg til maskinen.

  Start bruken innen 2 minutter etter at trinn 11 er utført.

  Når følgende skjermbilde vises, er innstillingen av trådløst LAN fullført.

  I tilfelle tilkoblingsfeil, følg trinnene i "Manuelt oppsett" og prøv igjen.

Manuelt oppsett

Hvis de trådløse enhetene dine ikke støtter WPS-PBC (trykknapp), kan du legge inn maskinens [SSID] og [Password (Passord)] i de trådløse enhetene dine for å koble til LAN.

Følg fremgangsmåten nedenfor.

 1. Slå på maskinen.

 2. Trykk på [Device Settings (Enhetsinnstillinger)].

  Minne

  Hvis følgende skjermbilde vises, merkes du av i boksen [Do not show next time (Ikke vis neste gang)] og trykker på [No (Nei)].

 3. Trykk på [Admin Setup (Admin oppsett)] på berøringspanelet.

 4. Skriv inn administratorens navn og passord og trykk på [OK (OK)].

  Standard administratornavn og passord fra fabrikken er henholdsvis "admin" og "aaaaaa".

 5. Trykk på [Network Menu (Nettverksmeny)].

 6. Trykk på [Network Setting (Nettverksinnstilling)].

 7. Trykk på [Wireless(AP Mode) Setting (Innstilling av Trådløs (AP-modus))].

  Meldingen nedenfor vises i ca. fem sekunder.

 8. Trykk på [Enable (Aktiver)].

 9. Trykk [Manual Setup (Manuelt oppsett)].

 10. Sjekk maskinens status for [SSID] og [Password (Passord)].

 11. Skriv inn [SSID] og [Password (Passord)] som du sjekket i trinn 10 for å koble maskinen til din trådløse enhet.