Koble til med WPS

Hvis et tilgangspunkt for et trådløst lokalnettverk støtter WPS, kan du enkelt koble deg til det trådløse lokalnettverket med hurtigkonfigureringsknappen (WPS-knappen).

Koble til ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

 1. Finn plasseringen av WPS-knappen ved å se i brukerhåndboken eller annen dokumentasjon som følger med det trådløse tilgangspunktet.

 2. Kontrollere at de trådløse nettverkstilgangspunktet starter og fungerer normalt.

 3. Slå maskinen på.

  Minne

  Hvis følgende skjermbilde vises, trykk [Ja] og fortsetter med trinn 6.

 4. Trykk på [Device Settings].

 5. Trykk på [Wireless(Infrastructure) Setting (Trådløs (Infrastruktur) innstilling)].

 6. Skriv inn administratornavnet og -passordet og trykk [OK (OK)]

  Navnet og passordet for fabrikkinnstillingene er henholdsvis "admin" og "aaaaaa".

  Følgende melding vises i ca. 5 sekunder.

 7. Trykk på [Enable (Aktiver)].

 8. Trykk på [Automatic setup (WPS) (Automatisk oppsett (WPS))].

 9. Trykk på [WPS-PBC].

 10. Trykk på [Yes].

  Maskinen begynner å søke etter trådløse nettverkstilgangspunkt. Følgende skjermbilde vises i ca. 2 minutter. I løpet av denne tiden må du trykke ned WPS-knappen for det trådløse lokalnettverkstilgangspunktet og holde den nede i noen sekunder.

  Notat

  Du kan ikke bruke panelet mens WPS er aktivt.

  Når det følgende skjermbildet vises, er konfigureringen av det trådløse lokalnettverket fullført.

  Minne

  • Hvis en annen skjerm vises, gjenta prosedyren fra trinn 9.

  • [Overlap] vises hvis flere WPS-knapper trykkes ned nesten samtidig på to eller flere trådløse lokalnettverkstilgangspunkter. Forbindelsen blir ikke opprettet. Vent en liten stund, og prøv på nytt.