Monitoimialustasta tulostaminen

Tämä osa selittää kuinka ladata paperia monitoimilokeroon ja tulostaa monitoimilokerosta.

Koskien median joustavuutta, ks. "Tuettu paperi", "Lokeroon lisätty paperi".

Huomautus

 • Älä lisää yhtä aikaa eri kokoisia, tyyppisiä tai painoisia papereita.

 • Kun lisäät paperia, poista monitoimilokerossa oleva paperi ja tasaa kummankin paperinipun reunat ja lataa ne sitten uudestaan.

 • Älä laita mitään muuta kuin paperia monitoimilokeroon tulostettavaksi.

 • Älä jätä paperia monitoimilokeroon pitkäksi ajaksi. Pölyä ja likaa tarttuu paperille ja aiheuttaa tulostuslaadun heikkenemisen.

 1. Avaa monitoimialusta (1) eteenpäin asettamalla sormesi etupuolen syvänteiseen (2).

 2. Vedä paperituki (3) esiin ottamalla kiinni sen keskiosasta.

 3. Avaa alatuki (4).

 4. Avaa paperilokeron kansi (5).

 5. Säädä käsin syötön paperiohjain (6) lisättävän paperin leveyden mukaan.

 6. Lisää paperi tulostuspuoli ylöspäin.

  Huomautus

  • Älä lataa paperia paperiohjaimen []-merkin (7) yli.

  • Käytä oikeanlaisissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa säilytettyä paperia. Älä käytä kosteuden käpristämää tai poimuttamaa paperia.

  • Älä tulosta sellaisen paperin kääntöpuolelle, johon on jo tulostettu toisella tulostimella.

  • Monitoimilokeron paperin koko, paperin tyyppi ja paperin paksuus ovat toisinaan näkyvillä paneelissa. Voit muuttaa asetusta näytön piilottamiseksi. Piilottaaksesi tämän näytön, valitse [Admin Setup (Admin-asetukset)] > [Panel Setup (Paneelin asetukset)] > [Paper setup when paperi exchange (Paperiasetukset, kun paperi vaihdetaan)] ja aseta se tilaan [Off (Pois)].

 7. Sulje paperilokeron kansi (5).

  Huomautus

  • Paperia ei syötetä, jos paperilaatikon kansi on avoinna.

  Jos tulostat monitoimilokerosta aina samankokoiselle tai -tyyppiselle paperille, rekisteröi paperi käyttöpaneeliin.

  Jos tulostetaan kerran, etene "Avaa tiedosto tulostaaksesi, ja tulosta se noudattamalla alla olevaa toimenpidemenetelmää".

  Huomautus

  • Kun tulostin on virransäästötilassa, paina «POWER SAVE (VIRRANSÄÄSTÖ)» -painiketta palataksesi tilasta.

  • Varmista, että viesti "Valmis tulostamaan" näkyy ohjauspaneelissa. Jos viestiä ei näytetä, paina «ON LINE (VERKOSSA)» -painiketta.

 8. Paina «Fn» -näppäintä.

 9. Syötä «9» «0» käyttäen numeronäppäimistöä ja paina sitten «ENTER (ENTER)» -painiketta.

 10. Kun [Paper Size (Paperikoko)] tulee näkyviin, valitse lisätyn paperin koko ja paina sitten «ENTER (ENTER)»-painiketta.

  Muistio

 11. Paina «BACK (TAKAISIN)» -painiketta, kunnes [MPTray Config (Monitoimialustan määritys)] tulee näkyviin.

 12. Paina vierityspainiketta valitaksesi kohdan [Media Type (Median tyyppi)] ja paina sitten «ENTER (ENTER)» -painiketta.

 13. Valitse lisätyn paperin tyyppi painamalla vierityspainiketta ja paina sitten «ENTER (ENTER)»-painiketta.

 14. Paina «BACK (TAKAISIN)» -painiketta, kunnes [MPTray Config (Monitoimialustan määritys)] tulee näkyviin.

 15. Paina vierityspainiketta valitaksesi kohdan [Media Weight (Median paino)], painamalla «ENTER (ENTER)» -painiketta.

 16. Valitse lisätyn paperin paino painamalla vierityspainiketta ja paina sitten «ENTER (ENTER)» -painiketta.

 17. Poistu valikkotilasta painamalla «ON LINE (VERKOSSA)» -painiketta.

Avaa tiedosto, jonka haluat tulostaa, ja tulosta se alla olevien ohjeiden mukaan

 • Windows PCL -tulostinajuria varten

 1. Valitse [File (Tiedosto)]-valikossa [Print (Tulosta)].

 2. Napsauta [Preferences (Asetukset)] (tai [property (ominaisuudet)]).

 3. Valitse paperikoko [Setup (Asennus)]-välilehdeltä kohdasta [Size (Koko)].

 4. Valitse [Multipurpose Tray (Monitoimilokero)] kohdassa [Source (Lähde)].

  Muistio

  • Tulostus yksi kerrallaan:

   Napsauta [Paper feed option (Paperin syötön valinta)] [Setup (Asetus)] -välilehdellä, ja tarkista [Use MP tray as manual feed (Monitoimialustan käsin syöttö)].

  • Tulostaaksesi jatkuvasti, poista merkintä [Use MP tray as manual feed (Käytä monitoimialustaa käsin syöttöön)].

   Tämä valinta on pois käytöstä oletusarvona.

 5. Napsauta [OK (OK)].

 6. [Print (Tulosta)]-näytöllä napsauta [Print (Tulosta)].

 • Windows PS-tulostinajurille (C834/C844/ES8434)

 1. Valitse [File (Tiedosto)]-valikossa [Print (Tulosta)].

 2. Napsauta [Preferences (Asetukset)] (tai [property (ominaisuudet)]).

 3. Valitse [Paper/Quality (Paperi/Laatu)] -välilehti.

 4. Valitse [Multi Purpose Tray (Monitoimilokero)] kohdasta [Paper Source (Paperilähde)].

 5. Napsauta [Advanced (Lisäasetukset)].

 6. Napsauta [Paper Size (Paperikoko)] ja valitse paperikoko alasvetovalikosta.

  Muistio

  • Tulostaaksesi yksi kerrallaan, valitse [Printer Features (Tulostimen ominaisuudet)] > [Multipurpose tray is handled as manual feed (Monitoimilokeroa käsitellään käsisyöttölaitteena)] ja valitse sitten [Yes (Kyllä)].

  • Tulostaaksesi jatkuvasti, valitse [No (Ei)] kohtaan [Multipurpose tray is handled as manual feed (Monitoimialustaa käsitellään käsisyöttölaitteena)].

   Tämä nimike on käytössä oletusarvona.

 7. Napsauta [OK (OK)].

 8. [Print (Tulosta)]-näytöllä napsauta [Print (Tulosta)].

 • Mac PS-tulostinajuri (C834/C844/ES8434)

 1. Valitse [File (Tiedosto)]-valikosta [Page Setup (Sivuasetukset)].

 2. Valitse paperin koko kohdasta [Paper Size (Paperin koko)] ja napsauta [OK (OK)].

 3. Valitse [File (Tiedosto)]-valikosta [Print (Tulosta)].

 4. Valitse [Paper Feed (Paperinsyöttö)] paneelivalikosta.

 5. Valitse [All pages From (Kaikki sivut)] ja valitse sitten [Multi-Purpose Tray (Monitoimialusta)].

 6. Aloita tulostus.

 • Mac PSL-tulostinajuri (vain C824)

 1. Valitse [File (Tiedosto)]-valikosta [Page Setup (Sivuasetukset)].

 2. Valitse paperin koko kohdasta [Paper Size (Paperin koko)] ja napsauta [OK (OK)].

 3. Valitse [File (Tiedosto)]-valikosta [Print (Tulosta)].

 4. Valitse [Setup (Asetus)] paneelivalikosta.

 5. Valitse [Multi Purpose Tray (Monitoimilokero)] kohdasta [Paper Source (Paperilähde)].

 6. Aloita tulostus.