Kirjekuoriin tulostaminen

Kun tulostat kirjekuorille, muuta paperin kokoasetuksia ja käytä monitoimilokeroa ja takatulostelokeroa.

Määritä ensi monitoimilokeron paperikoko käyttöpaneelista. Ja suorita sitten tulostusasetukset kuten paperikoko, paperilokero ja paperin paino tulostinajurilla.

Huomautus

 • Kaksipuolinen tulostus ei ole käytössä kirjekuorille.

 • Kirjekuori saattaa taittua tai rypistyä tulostuksen aikana. Tee testitulostus varmistaaksesi, ettei ongelmia ole.

 • Lataa kirjekuoret osoitepuoli ylöspäin alla kuvattuun suuntaan.

  • Jos käytät kirjekuoria, joissa on läppä (sulkemista varten) pitkällä reunalla (Monarch, Com-10, DL, C5), lataa ne läppä taitettuna, niin että se vasemmalla puolella, kun sitä syötetään.

Com-10, DL, C5

C4

 1. Lisää kirjekuoria monitoimilokeroon.

 2. Avaa takatulostuslokero.

  Muistio

  • Jos tulostat monitoimilokerosta aina samankokoiselle tai -tyyppiselle kirjekuorelle, rekisteröi kirjekuori käyttöpaneeliin. Jos tulostat kerran, siirry tulostusvaiheeseen.

  • Kun tulostin on virransäästötilassa, paina «POWER SAVE (VIRRANSÄÄSTÖ)» -painiketta palataksesi tilasta.

 3. Paina «Fn (Toiminto)» -näppäintä paneelista.

 4. Paina «9», «0» käyttäen numeronäppäimistöä ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

 5. Paina vierityspainiketta valitaksesi kohdan [Envelope* (Kirjekuori*)], ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

  *Valitse kirjekuoren tyyppi.

 6. Poistu valikkotilasta painamalla «ON LINE (ONLINE)» -painiketta.

 7. Avaa tiedosto, jonka haluat tulostaa tietokoneelta.

 8. Määritä paperikoko, paperin lähde ja suunta tulostinajurilta ja aloita sitten tulostaminen.

Muistio

 • Tarkistaaksesi yhden arkin kerrallaan tulostuksen aikana, merkitse [Feed paper individually (Syötä paperit yksitellen)] -valintaruutu (vai valitse [Yes (Kyllä)]) tulostinajurissa. Tulostaaksesi jatkuvasti, poista merkintä [Feed paper individually (Syötä paperit yksitellen)] -valintaruudusta (tai valitse [No (Ei)]). Saadaksesi tietoja, ks. ”Tulostus manuaalisesti yksi kerrallaan ”.

Windows PCL -tulostinajuria varten

 1. Valitse [Tiedosto]-valikossa [Tulosta].

 2. Napsauta [Asetukset].

 3. Valitse [Kirjekuori*] kohdasta [Koko] [Asetus]-välilehdeltä.

  *Valitse kirjekuoren tyyppi.

 4. Valitse [Monitoimilokero] kohdasta [Lähde].

 5. Valitse [Vaaka] kohdasta [Suunta].

 6. Muuta tarvittaessa muita asetuksia ja napsauta [OK (OK)].

 7. [Tulostus]-näytöllä napsauta [Tulosta].

Windows PS-tulostinajurille (C834/C844/ES8434)

 1. Valitse [Print (Tiedosto)]-valikossa [File (Tulosta)].

 2. Napsauta [Preferences (Asetukset)].

 3. Napsauta [Advanced (Lisäasetukset)] kohdassa [Layout (Asettelu)] -välilehti ja valitse kirjekuorikoko kohdasta [Paper Size (Paperin koko)].

 4. Napsauta [OK (OK)].

 5. Valitse [Landscape (Vaaka)] kohdasta [Orientation (Suunta)], [Layout (Asettelu)] -välilehdellä.

 6. [Paper/Quality (Paperi/Laatu)]-välilehden kohdassa [Paper Source (Paperilähde)] valitse [Multi-Purpose Tray (Monitoimilokero)].

 7. Muuta tarvittaessa muita asetuksia ja napsauta [OK (OK)].

 8. [Print (Tulosta)]-näytöllä napsauta [Print (Tulosta)].

Mac PS-tulostinajurille (C834/C844/ES8434)

 1. Valitse [File (Tiedosto)]-valikossa [Print (Tulosta)].

 2. Valitse [Multi-Purpose Tray (Monitoimilokerikko] kohtaan [All Pages From (Kaikki sivut lähteestä)] kohdassa [Paper Feed (Paperin syöttö)] -paneelissa.

 3. Valitse kirjekuoren koko kohdasta [Paper Size (Paperikoko)] ja valitse kohdennus kohdasta [Orientation (Suunta)].

 4. Muuta tarvittaessa muita asetuksia ja napsauta [Print (Tulosta)].

Muistio

 • Ellei asetuksen tietoja näytetä tulostuksen valintaa, napsauta valintaruudun alapuolella olevaa kohtaa [Show Details (Näytä tiedot)].

Mac PCL-tulostinajurille (vain C824)

 1. Valitse [File (Tiedosto)]-valikossa [Print (Tulosta)].

 2. [Paper Size (Paperin koko)]-kohdassa valitse [Envelope* (Kirjekuori*)].

  *Valitse kirjekuoren tyyppi.

 3. Valitse suunta kohdasta [Orientation (Suunta)].

 4. Valitse [Setup (Asennus)] paneelivalikosta.

 5. Valitse [Multipurpose Tray (Monitoimialusta)] kohdassa [Paper Source (Paperilähde)].

 6. Muuta tarvittaessa muita asetuksia ja napsauta [Print (Tulosta)].

Muistio

 • Ellei asetuksen tietoja näytetä tulostuksen valintaa, napsauta valintaruudun alapuolella olevaa kohtaa [Show Details (Näytä tiedot)].